26 Apr 2019  

KBH: Let skyet, 19 °C

Tvangsbehandling af syge borgere

Tvangsbehandling af syge borgere

Lad dig operere. Ellers mister du dit forsørgelsesgrundlag. Det er i pricippet konsekvensen af en afgørelse, som Ankestyrelsen for nylig har truffet.

Kommuner over hele landet kan med afgørelsen i hånden fremover tvinge rygpatienter til at lade sig indlægge på landets sygehuse og lade sig operere, hvis man ikke vil miste sin indtægt.
FOTO: Bille
1 af 1

Danskere med diskusprolaps kan fremover tvinges under kniven, hvis de vil opretholde deres sygedagpenge. Det er konsekvensen af en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.  

Afgørelsen faldt sidst i august. Og den er, kort sagt, skandaløs: Den tager ikke højde for, at der er en risiko forbundet med enhver operation. Den ser bort fra, at sundhedsmyndighederne for visse typer af diskusprolaps mener, at træning er lige så effektiv som et kirurgisk indgreb. Og – værst af alt – så lægger den op til tvangsbehandling af syge borgere.

Lad mig forklare:

Det er et faktum er, at en operation aldrig er risikofri. Det gælder selvfølgelig også for operation mod diskusprolaps, der er et operativt indgreb i rygsøjlen. Alligevel skriver Ankestyrelsen skråsikkert i sin afgørelse, at "operation i lænden udgør ikke en væsentligt risiko for liv og førlighed." 

Det allervigtigste er dog, at patienten i den konkrete sag tydeligt har givet udtryk for, at hun ikke ønsker operation.

Det er også et faktum, at sundhedsmyndighederne i dag anbefaler træning før en eventuel operation ved diskusprolaps. Operation skal være sidste udvej, og først når alt andet er prøvet.

Prognoserne for operation mod diskusprolaps er nemlig usikre – man kan altså ikke sige, om operation vil have større gavnlig effekt end træning. I den konkrete sag, som Ankestyrelsen nu har afgjort, er der to læger involveret. Patientens egen læge vurderer, at en operation ikke vil nytte. Ankestyrelsen vælger dog alligevel at lytte til den læge, der vurderer, at en operation er vejen frem.

Det allervigtigste er dog, at patienten i den konkrete sag tydeligt har givet udtryk for, at hun ikke ønsker operation. Det skal man som myndighed tage hensyn til, men det gør Ankestyrelsen åbenlyst ikke. Tværtimod.

Hensynet til patientens ønske findes i Sundhedsministeriets kliniske retningslinjer for kirurgisk behandling for diskusprolaps i lænden. Her står der klart og tydeligt, at "den enkelte patient bør dog medinddrages i beslutningen på baggrund af relevant information om prognosen."

Ved at se bort fra dette fratager Ankestyrelsen patienten en grundlæggende rettighed, og man fraviger samtidig et grundlæggende etisk princip om, at behandlinger kun gennemføres med patientens samtykke. Patienten bliver truet med at få frataget forsørgelsen, hvis ikke hun gør, som Ankestyrelsen forlanger. Der er dermed de facto tale om tvangsoperation.

I Gigtforeningen er vi dybt bekymrede for denne udvikling. Som principafgørelse vil den danne præcedens, og dermed kan den få alvorlige konsekvenser. Kommuner over hele landet kan med afgørelsen i hånden fremover tvinge rygpatienter til at vælge mellem en operation eller at miste forsørgelsen under sygdom.

Vi har derfor taget kontakt til beskæftigelsesministeren og bedt hende om at gribe ind i sagen. Ministeren må sikre, at kommunerne ikke tvinger borgerne under kniven – imod borgerens ønske og imod sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

 

 

 

 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. sep. 2013 - 09:42   21. sep. 2013 - 09:45

Læserbrev

Af Lene Witte, direktør i Gigtforeningen