26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Tryggere fødsler i Region Hovedstaden

Tryggere fødsler i Region Hovedstaden

Når vi i Enhedslisten taler for mindre og nære fødesteder, er det primært af hensyn til personalets arbejdsmiljø og de fødende.

På Bispebjerg Hospital bør der etableres et nyt kvinde-barn center i forbindelse med det kommende akuthus.
FOTO: Claus Peuckert
1 af 1

Sundhedsudvalget under Hovedstadens Regionsråd har indstillet har indstillet, at der etableres et nyt kvinde-barn center på det kommende akuthus på Bispebjerg Hospital.

Indstillingen har mødt kritik fra især læger i regionen. De mener, vi hellere skal bruge pengene på de eksisterende fødesteder, og at det vil blive meget svært at bemande et nyt center.

Flere og flere gravide vælger private tilbud, fordi de ønsker mindre og tryggere omgivelser.

Det er rigtigt, at der er problemer med at få jordemødre og speciallæger nok, men det er der, uanset om vi laver en ny fødeafdeling eller udvider de eksisterende.

Derfor har vi i sundhedsudvalget ledsaget indstillingen med, at:

"der skal være en opdateret rekrutteringsplan for samtlige tilknyttede specialer, som minimum sikrer samme bemandingskvalitet på fødeområdet som i dag på alle regionens fødeafdelinger, målt på antal medarbejdere.

Planen skal ligge klar, inden den nye fødeafdeling tages i brug.

Når vi i Enhedslisten taler for mindre og nære fødesteder, er det primært af hensyn til personalets arbejdsmiljø og de fødende. De store fødesteder stresser både ansatte og fødende.

Små fødesteder

Foreningen Forældre og Fødsel er tilhænger af små fødesteder, der kan varetage ukomplicerede forløb.

Den ønsker ikke at udbygge de i forvejen temmelig store fødesteder som for eksempel Hvidovre Hospital; den mener, at mindre fødesteder bedre kan facilitere et trygt fødemiljø.

Og så sætter den spørgsmålstegn ved, om alle gravide behøver at føde et sted, der er bemandet af speciallæger.

Flere og flere gravide vælger private tilbud, fordi de ønsker mindre og tryggere omgivelser.

Men muligheden for det nære og trygge skal alle have. Ikke kun dem, der kan betale for det. Det danner a- og b-hold, og det skaber ulighed.

Skærmede klinikker

Enhedslisten har derfor støttet, at der indrettes skærmede fødeklinikker på de eksisterende fødesteder. Det handler også om at fastholde og tiltrække læger og især jordemødre.

Mange vælger at gå ud i det private for at slippe væk fra de store fødesteder. Mindre enheder giver mindre stress.

Men det er ikke løsningen på alle de problemer, der venter på fødeområdet. Det kræver flere penge og andre initiativer.

Men hvis vi kan skabe rammer, som jordemødrene har lyst til at arbejde indenfor - herunder muligheden for flere forskellige arbejdsformer - vil vi kunne rekruttere og fastholde flere jordemødre, og få flere til at vælge en uddannelse som jordemoder.

Det er et skridt på vejen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. okt. 2018 - 08:10   10. okt. 2018 - 08:20

Læserbrev

af Annie Hagel, medlem af Region Hovedstadens sundhedsudvalg for Enhedslisten