18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 7 °C

Svinefabrikkernes tyranni

Svinefabrikkernes tyranni

Der er næsten ingen små landbrug med svineavl tilbage i Danmark. Svin avles efterhånden kun i store "svinefabrikker".

FOTO: PN
1 af 1

Landet over ligger flere tusinde store svinefabrikker. Angiveligt for at effektivisere svineproduktionen er mange mindre svinebrug lukket ned, mens langt færre men meget større svinefabrikker er kommet i stedet.

I produktivitetens hellige navn er alle nabogårdene blevet opkøbt og lagt ind under samme ejer. 

Et svinedynasti er ofte et familiedrevet svinebrug bestående af far og søn, og der produceres som regel svin på flere forskellige destinationer. I produktivitetens hellige navn er alle nabogårdene blevet opkøbt og lagt ind under samme ejer. 

Ikke bare beholder gyllebaronerne jorden - de beholder også stuehusene og lejer disse ud til medarbejdere eller andre lejere, der ikke protesterer mod de horrible boligforhold som nabo til støv, støj og stank. Visse nætter kan stanken fra disse svineenheder være helt groteske. 

De store jordtilliggender til disse svinedynastier dyrkes efter særdeles hårdhændede metoder. Der pløjes og sås helt ud til kanten, der sprøjtes helt ud til skel - og over. Pesticider driver hid & did. Grøftekanter, skel og diger lider en langsom død grundet de rigelige tilførsler af husdyrgødning (gylle), kunstgødning (NPK) og diverse pesticider. Kun de mest hårdføre arter overlever. Flora og fauna lider. 

Selv marginale jorder opdyrkes. Sandede og vandlidende jorder bør ikke dyrkes, men henligge som natur eller overdrev. Ligeledes bør marker i stærkt kuperet terræn udtages af omdrift. Også marker beliggende over vores vigtige grundvandsreservoirer skal undtages for dyrkning eller tilplantes med skov. Eller i det mindste dyrkes økologisk.Både de gamle landboforeninger under Axelborgs hat og den nyere og meget aggressive landbrugsforening med det yderst misvisende navn "Bæredygtigt Landbrug" bærer ved til denne hårdhændede landbrugspraksis. I stedet for at skabe stadig større enheder i landbruget, bør man gå den anden vej og oprette 100.000 - 200.000 mindre landbrug over hele landet. 

Forkortet af redaktionen


 

22. maj. 2018 - 08:29   22. maj. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Holger Øster Mortensen, Odder