21 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, dis, 13 °C

Sundhedsstyrelsen gør sygdomme usynlige

Sundhedsstyrelsen gør sygdomme usynlige

Hvis man har en fysisk sygdom, som ikke lige kan diagnosticeres, risikerer man, at den bliver gjort til en Funktionel Lidelse (FL). Det gælder for eksempel elektromagnetisk overfølsomhed.

Det danske sygehusvæsen halter bagefter, og patientsikkerheden er truet. I Sverige er elektromagnetisk overfølsomhed et funktionsnedsættende handicap.
FOTO: Morten Stricker/Ritzau Scanpix
1 af 1

I 2004 nedlagde Sundhedsstyrelsen (SST) det allergologiske speciale, og danske læger er ikke opdaterede omkring allergi og overfølsomhed.

Det anbefales, at det nuværende arbejde omkring FL skal udbredes til hele landet, selv om FL ikke er anerkendt som en diagnose af WHO.

Det kan som praktiserende læge være fristende at bruge Danske Selskab for Almen Medicin, DSAM's vejledning om funktionelle lidelser, når patienter møder op og fortæller om gener, som de selv opfatter som Elektro Hyper Sensitivitet (EHS). Men psykiater Per Fink og andre inden for liaisonpsykiatrien har sat EHS på en liste over angivelige "Funktionelle Lidelser" (FL) ud fra en model, hvor skadelige miljøfaktorer er frasorteret, og det er Sundhedsstyrelsen åbenbart enig i.

Funktionelle Lidelser

For i disse dage melder SST kraftigt ud i mange medier om, at det psykosociale arbejde, som allerede foregår på Videnscentre for Funktionelle Lidelser, hvor patienter placeres i samlekassen FL baseret på spørgeskemaer, skal udbredes til hele landet.

Funktionelle Lidelser er et besparelsesprojekt, der gavner forsikringsverdenen, medicinselskaber samt de kommunale og regionale budgetter, for mennesker, der lægges i samlekassen FL, mister sociale rettigheder.

I 2016 nedsatte SST et udvalg uden repræsentanter for patientforeninger, og overlæge Ane Bonnerup Vind oplyste på et dialogmøde, hvor jeg deltog, at der heller ikke måtte sendes opdateret fagligt materiale til udvalgets medlemmer.

Udvalget har nu udsendt en rapport, hvor det anbefales, at det nuværende arbejde omkring FL skal udbredes til hele landet, selv om FL ikke er anerkendt som en diagnose af WHO.

Fejlbehandling

Der er ikke blot tale om usynliggørelse af miljøskader, men også om fejldiagnosticering og fejlbehandling af patienter med reelle somatiske – biokemiske forstyrrelser – som kan diagnosticeres på anden vis i udlandet.

Det danske sygehusvæsen halter bagefter, og patientsikkerheden er truet. Mennesker med EHS vil ikke i fremtiden kunne blive undersøgt og behandlet på de nye super – trådløse – sygehuse.

I Sverige er EHS et funktionsnedsættende handicap, hvorfor EHS-ramte har ret til tilgængelighed i samfundet i henhold til FN's handikapkonvention.

20. jun. 2018 - 08:22   20. jun. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Bente-Ingrid Bruun, Lyngby, fagbogsforfatter, pensioneret klinisk psykolog