25 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 12 °C

Statsministerens parallel-univers

Statsministerens parallel-univers

Man skaber ikke resursestærke borgere ved at rive bygninger ned og tvangsflytte folk.

Hele Danmarks statsminister brugte sådan cirka det halve af sin nytårstale på at tale om nedlæggelse af ghettoer og parallel-samfund.  

Man tiltrækker ikke resursestærke borgere til ghettoerne med et ghettostempel.

Derudover lidt om en ny skattereform, som efter sigende udløser mere og bedre velfærd. (Og et mere ulige samfund.) Vi skal have alle med. Det skal kunne betale sig at arbejde. (Det har det altid kunnet.) Hjemsendelse af mennesker som misbruger vores gæstfrihed. (Er mennesker i nød i stand til det?) Opbremsning af flygtningestrømme. (Hvor er rummeligheden?)

Generalisering

Der er sorte huller på Danmarkskortet. Her er det ikke normalt, at forældre går på arbejde. De får i stedet penge fra kommunen eller laver kriminalitet. Parallel-samfund, hvor mange mennesker med samme problemstillinger klumper sig sammen. Her opstår modkultur og en negativ spiral. Sådan.  Det er en generalisering, der vil noget.

I Enhedslisten er vi imod ghettolister, da det i høj grad stigmatiserer mennesker, der bor i bestemte områder. Man tiltrækker ikke resursestærke borgere til ghettoerne med et ghettostempel.

Man løser heller ikke problemerne ved at køre en bulldozer gennem ghettoen, bryde betonen op, opføre nye boliger, tvangsflytte beboere ud i områder, hvor der bor mere resursestærke familier.

En udflytning/genhusning af folk fra ghettoer til boligområder, hvor der bor folk med højere indkomster og bedre uddannelser, vil ikke gøre det nemmere for beboerne fra de "sorte huller". Her vil de også føle sig stigmatiserede og utilpassede, fordi de ser levestandarden og de økonomiske forhold hos de bedrestillede naboer. De vil igen søge sammen med folk, der ligner dem selv. Taler det samme sprog.

Sociale løsninger

I stedet bør man først løse de socioøkonomiske problemer for disse mennesker. Såsom arbejdsløshed, problemer med manglende uddannelse. Give folk anstændige levegrundlag; tilbageførsel af kontanthjælpsreform, førtidsreform, afskaffelse af integrationsydelse.

Sluttelig en konklusion på statsministerens nytårstale 2018: Her endnu en peptalk, hvor det overordnede mål, for mig at se er, at sætte befolkningsgrupper op mod hinanden: Flygtninge/indvandrere og utilpassede folk fra ghettoerne overfor den øvrige befolkning.

Smart - for dermed sløres andre store samfundsproblemer. Såsom store firmaers skatteunddragelser. Et samfund, hvor velfærden er truet ppå grund af store nedskæringer overalt i den offentlige sektor. Manglende politisk ansvar i forhold til store fejl og mangler. Nedskæringer i SKAT. Politiet mangler resurser. Personaler der er bange for at gå på arbejde i psykiatrien. Stresset sygehuspersonale. Lægemangel.

I det mindste slap vi for at høre om statsministerens store passion for Matador. Godt nytår.

 

09. jan. 2018 - 08:09   09. jan. 2018 - 08:10

Læserbrev

af Helle Nielsen, Randers, folketingskandidat for Enhedslisten