21 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, dis, 13 °C

Stands tyveriet af lejernes penge

Stands tyveriet af lejernes penge

Blå blok vil se privatkapitalisme og ikke lejernes kollektive ejerskab.

Den ny-liberale ideologi, som handler om at afvikle velfærdsstaten, er et projekt, der gennemtrænger hele EU og dermed også de traktater, vi har underskrevet. Her er Statsminister Lars Løkke Rasmussen til møde med udenrigsministrene i EU-Parlamentet
FOTO: Virginia Mayo/AP Photo/Scanpix
1 af 1

Hvad er det blå blok er i gang med? Deres ghettoplan!

Stjæle12 milliarder, aom lejerne har opsparet til at renovere deres boliger fra Landsbyggefonden? Så boligområderne bliver til slum?

Eller vedligeholdes ved hjælp af nye lejestigninger, så der sker en fraflytning af resourcestærke lejere, som vælger at eje i stedet?

Landets fattigste skal ikke længere have adgang til en stor del af boligforeningerne. 

Så området bliver en ren fattigdomsghetto med hvad deraf følger af sociale problemer. På den måde skaber blå bloks politik flere ghettoer og uddyber de problemer, der allerede er. 

Og hvordan vil man hindre ghettodannelse? Straffe borgere som flytter til et område, som man har påhæftet prædikatet ghetto?

Landets fattigste skal ikke længere have adgang til en stor del af boligforeningerne.

Samtidig skal flere almene boliger rives ned eller privatiseres. Og det skal gøres lettere at smide lejere ud, hvis deres bolig skal sælges. 

Og hvad med beboerdemokratiet? Det bliver strøget med et pennestrøg. Beboerne bliver ikke spurgt. 

Regeringen og dermed staten agter at diktere en boligforening at iværksætte "en afvikling af boligafdelingen", hvis ikke den efterkommer regeringens krav.

Demokratiet fjernes

Det kan for eksempel være kravet om, at andelen af almene familieboliger skæres ned til under 40 procent af boligerne i de "udsatte boligområder".

Beregninger viser, at det betyder, at op mod 11.000 familieboliger står til at blive nedlagt. 

Det almene boligbyggeri var tænkt som boligbyggeri, som almindelige indtægter og lavindtægter kunne betale. At skabe boliger, som ikke blev bygget for profit og spekulation.

Ikke underlagt et spekulativt marked og styret af beboerne.

Et stykke praktisk socialisme i et hav af spekulativ kapitalisme. Og hvis der er noget, blå blok hader, så er det alt, der er socialt , lugter af socialisme og ikke privat.

De vil se privatkapitalisme og ikke lejernes kollektive ejerskab. Derfor vil de ødelægge den almene sektor. Stjæle lejernes opsparing.

Give lov til, at almene boliger kan sælges og dermed indføre et spekulativt marked i den sektor. Lade markedet brede sig overalt i samfundet og forvandle samfundsmæssige værdier til spekulationsobjekter.

EU står bag

Som det skete med andelsboligerne, og som det sker med udliciteringen af offentlige ydelser - hospitaler, velfærdsydelser.

Hvorfor? Fordi den ny-liberale ideologi, som handler om at afvikle velfærdsstaten, er et projekt, der gennemtrænger hele EU og dermed også de traktater, vi har underskrevet.

Fordi den ny-liberale ideologi gennemsyrer vores administratorer og de uddannelsesinstitutioner, som skaber dem. Fordi DJØF-kratiet har afløst demokratiet.

Og fordi den ny-liberale tankegang nu er fremherskende i det socialdemokrati, som skabte velfærdsstaten.

05. apr. 2018 - 02:19   05. apr. 2018 - 02:20

Læserbrev

af Keld Lund Andersen, Hjortshøj