26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 12 °C

Står vi sammen, er vi stærke

Står vi sammen, er vi stærke

De skiftende borgerlige regeringer har ødelagt det velfærdssamfund, vi har bygget op. Nu må vi stå sammen om at få en ny regering og en anden politik.

Siden 2001 har de Venstre-ledede regeringer, stærkt bakket op af Dansk Folkeparti, støt og rolig ødelagt det velfærdssamfund og nærdemokrati, som Socialdemokratiet og fagbevægelsen opbyggede gennem et århundrede.

De ødelagde efterlønnen, de forkortede dagpengeperioden, de har udhulet dagpengestørrelsen, og de har forringet vilkårene for langtidssygemeldte.

De ødelagde efterlønnen, de forkortede dagpengeperioden til et minimum, de har udhulet dagpengestørrelsen, og de har stærkt forringet vilkårene for langtidssygemeldte.

De lavede en strukturreform, hvor amterne blev nedlagt, og nærdemokratiet blev indskrænket. En reform der betød nedlæggelse af mere end tusinde skoler, plejehjem, biblioteker og så videre.

De lavede en politireform, som medførte nedlæggelse af mange lokale politistationer og retskredse. Landbetjenten blev afskaffet.
Hvis denne tsunami af ødelæggelser skal stoppes, er det nu, vi skal have en ny regering og en ny politik.

Men det kræver, at de tre arbejderpartier står sammen og fokuserer mere på enighed end uenigheder.

Jeg har derfor, bakket op af 50 tillidsrepræsentanter fra 3F Aalborg repræsenterende flere tusinde arbejdspladser, sendt en venlig, men bestemt opfordring til Mette Frederiksen, Pernille Skipper og Pia Olesen Dühr om sammenhold i den forestående valgkamp.

Står vi sammen er vi stærke!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


13. feb. 2019 - 08:16   13. feb. 2019 - 08:20

Læserbrev

af Otto Bjerre, Jerslev, tillidsrepræsentant hos Stena Recycling