19 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 20 °C

Speciallæge bortvist

Speciallæge bortvist

Konsekvenserne af sundhedsvæsnets nye it-system "Sundhedsplatformen" strammer til. En speciallæge er blevet bortvist, og fagforeningen har accepteret det.

FOTO: Martin Ballund/Scanpix
1 af 1

Ifølge min fagforening FAS (Foreningen af Speciallæger) er der ikke noget at komme efter. De mener, at en bortvisning var den rette sanktion. En lidt voldsom reaktion, som de skriver, men i orden.

Patienterne klager over, at lægerne ikke har tid til at tale med dem. Kræft- og hjertepatienter bliver ikke indkaldt til tiden.

Jeg havde nægtet at følge undervisningen i den såkaldte Sundhedsplatform, som blev indført d. 25. november i Region Sjælland. Min begrundelse var, at jeg ikke så mig i stand til at leve op til mit lægeløfte, hvis jeg skulle arbejde under dette nye IT-system.

Region Hovedstaden har haft systemet i halvandet år, og det har ført til en markant ændring af lægernes arbejdsforhold. De er nu blevet sekretærer, som til gengæld er "gevinstrealiseret" (læs fyret) i stort tal.

Lægerne er ved at segne af stress over at skulle sidde og taste ind på en computer, mens deres patienter lades i stikken.

De tilbageblevne sekretærer bestiller nu næsten ikke andet end at rette lægernes ubehjælpsomme notater og fejlregistrerede behandlingskoder. Bestilling af blodprøver, røntgenundersøgelser, skanninger m.m. gik før let og smertefrit.

Nu er det et sisyfosarbejde at klikke sig vej frem til målet. Det samme gælder henvisninger til andre afdelinger, receptudskrivninger og medicinordinationer. Flere patienter har fået forkert medicin eller alt for høje doser, idet Sundhedsplatformen ikke kan arbejde sammen med FMK som er det modul, hvor den slags ting registreres i hele landet. Data forsvinder ud i den blå luft. 

Patienterne klager over, at lægerne ikke har tid til at tale med dem. Kræft- og hjertepatienter bliver ikke indkaldt til tiden. Flere er døde, mens de ventede på at høre fra hospitalet. Region Hovedstaden har i år behandlet syv procent færre patienter end sidste år, svarende til et fald i produktionen i kroner og øre på 10 procent. Nogle steder er faldet 25 procent.

Min ledelse kunne have valgt at afskedige mig på almindelige vilkår. De valgte bortvisning. Den rigtige sanktion, for en så "grov misligholdelse af mit ansættelsesforhold" og for ikke at leve op til min "lydighedspligt". Jeg blev bedt om at forlade arbejdspladsen med det samme. 

Mine kolleger kæmper en daglig kamp for at overholde deres lægeløfte under Sundhedsplatformen. Den civile ulydighed breder sig. Mange er således begyndt at registrere på papir. Dette for at undgå at deres patienter skal lide skade.

Jeg holder løbende sundhedsministeren orienteret gennem de skræmmende eksempler på patientsvigt, som dagligt postes i facebookgruppen "Sundhedsplatformen? Nej tak!". Gruppen tæller godt 3.700 medlemmer. 

 

 

 

12. dec. 2017 - 08:31   12. dec. 2017 - 08:40

Læserbrev

af Ib Kollerup, speciallæge i psykiatri