18 Dec 2018  

KBH: Overskyet, dis, 3 °C

Sohns elendighed

Sohns elendighed

Sohn har studeret Marx´ værker godt nok. En anden sag er, at han har valgt en anden side i klassekampen.

Ole Sohn skal prises for, at han så utvetydigt har redegjort for sammenhængen mellem skattelettelser og lønpress. De borgerlige politikere plejer ellers ikke at skilte med den kendsgerning i offentligheden.     

I sit berømte værk "Filosofiens elendighed" citerer Marx den engelske økonom Ricardo:

"Formindsk omkostningerne ved fremstillingen af hatte, og deres pris vil falde til deres nye naturlige pris, uanset om efterspørgslen fordobles, tredobles eller firedobles".

Formindsk virksomhedernes omkostninger ved at sænke skatten på arbejde, og I vil se, hvordan lønningerne falder, selv hvis efterspørgslen på arbejdere skulle stige betragteligt.

Sohn har studeret Marx´ værker godt nok. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. En anden sag er, at han har valgt en anden side i klassekampen.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. nov. 2012 - 12:45   28. maj. 2018 - 15:54

Læserbrev

af Peter Woller, Odense