22 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Slut med at bo i lastbilerne

Slut med at bo i lastbilerne

Der tegner sig et folketingsflertal for en skærpelse af køre- og hviletidsbestemmelserne for lastbilschauffører på landevejen.

Folketingets transportudvalg behandler i øjeblikket et lovforslag, som ændrer på sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne. I den forbindelse har jeg bedt om at få udarbejdet et ændringsforslag til lovforslaget, som vil betyde, at lastvognschauffører, der afholder det lovbestemte ugentlige hvil på 45 timer i lastbilens førerhus, kan idømmes endog meget store bøder.

Forslaget vil være et alvorligt slag mod den cabotagekørsel, der finder sted med anvendelse af billige østlande-chauffører.

Jeg har samtidig foreslået S, DF, Alternativet og SF at være medforslagsstillere på ændringsforslaget og har modtaget positive tilbagemeldinger fra samtlige disse partier. Dermed er der flertal for forslaget.

Med forslaget om hårde bødestraffe for at benytte førerhuset som opholdssted for ugehvilet lægger Danmark sig i kølvandet på Frankrig, Belgien og Tyskland, der idømmer bøder på op til 30.000 euro for den pågældende overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Forslaget tager først og fremmest sigte på at komme de kummerlige vilkår til livs, som bydes de tusinder af øst-chauffører, der tilbringer uger og måneder på de europæiske landeveje, uden at komme hjem til familien, og som er henvist til elendige sanitære faciliteter på rastepladser og små holdepladser.

Men forslaget vil samtidig være et alvorligt slag mod den systematiske cabotagekørsel, der finder sted med anvendelse af billige bulgarske, rumænske og andre østlandes chauffører, og hvor også store danske vognmandsfirmaer er involveret med tusinder af udflagede lastbiler.

Et tiltag mod den ulovlige praksis med at bruge førerhusene til det påbudte ugentlige hvil har længe været efterlyst i branchen, både på arbejdsgiverside og fra 3F. Nu er muligheden der, og jeg glæder mig over, at ændringsforslaget kan fremsættes i enighed af de nævnte partier.

 

 

28. apr. 2017 - 08:06   28. apr. 2017 - 08:10

Læserbrev

af Henning Hyllested MF, trafikordfører for Enhedslisten