14 Nov 2018  

KBH: Overskyet, 9 °C

Slaraffenland for de rige

Slaraffenland for de rige

Der må tænkes helt anderledes, hvis der skal gøres noget for de udsatte grupper. Og Danmark har råd til at gøre det.

Skattelettelser til de rigeste gør udsatte grupper stadigt mere udsatte. Danmark er et af verdens rigeste lande med masser af goder og en høj gennemsnitslevealder.

Alt er jo fryd og gammen i Danmark, et slaraffenland for dem, der har, kan og vil give, eller yde til det danske samfund.

Fællesnævneren for de svigt, der sker rundt om i Europa, er, at EU tager sig bedre af dem, der har nok i forvejen.

De udsatte grupper i Danmark er ikke i stand til at yde eller give uden en social indsats, der kan hjælpe dem i gang med livet igen. Mange af de tilbud, de får i dag, er jo helt til grin.

Underbudgetterede og ude af stand til at tiltrække personale med de rette uddannelser, er det jo mere et billigt opbevaringstilbud, end reelle behandlingstilbud, der gives til de udsatte grupper.

Såfremt man virkelig ønsker at hjælpe de udsatte, er man nødt til at investere i den måde de  bliver behandlet på i Danmark. Folkesundheden og gennemsnitslevealderen stiger for alle andre grupper end de udsatte.

Er det med vilje, at denne gruppe bliver nedprioriteret, eller er der en saglig begrundelse for, at det sker.

I Grækenland, Italien og Frankrig er der også udsatte grupper, der har deres problemer at kæmpe med uden håb om den store bedring i deres situation.

Fællesnævneren for de svigt, der sker rundt om i Europa, er efter min mening, at EU tager sig bedre af dem, der har nok i forvejen, uden at tage hensyn til de stadig større klassekel, der er ved at opstå i mange EU-lande.

Hvis Danmark fulgte efter England ud af EU, ville vi ikke skulle følge EU’s stramme budgetter for hvor meget støtte vi ønsker at give til befolkningen i Danmark og flygtninge i udlandet.

 

06. jun. 2018 - 08:24   06. jun. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Bo Wærn Kristensen, Folkebevægelsen mod EU – Næstved-komiteen