20 Jun 2019  

KBH: Overskyet, 19 °C

Skal skifergas hvidvaskes?

Skal skifergas hvidvaskes?

Det tyder på, at den undersøgelse, der er igangsat for at undersøge mulighederne for udvindelse af skifergas, skal bruges til hvidvaskning.

Da Total standsede prøveboringerne, droppede Energiudvalget et besøg i Dybvad. De aktionerende lokale beboere ville ellers gerne have talt med Energiudvalgets medlemmer. Og boretårnet stod der stadig.
FOTO: PN
1 af 1

Den 25. august blev den skifergasundersøgelse, som den tidligere regering lovede skulle igangsættes i januar i år, endelig igangsat. Det er GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), DTU (Danmarks Tekniske Universitet)og DCE Århus Universitet (Nationalt Center for Miljø og Energi), der skal stå for undersøgelsen, og den skal være færdig 31. januar 2016.

Undersøgelsens primære fokus er at belyse de mulige miljømæssige problemstillinger fra efterforskning og indvinding af skifergas i Danmark. Ligesom udredningen skal komme med bud på afværgeforanstaltninger til at imødegå eventuelle negative miljøpåvirkninger.

Desuden fremgår det af projektbeskrivelsen, at udredningen ikke omfatter:

  • en human sundhedsrisikoanalyse, eller en generel folkesundsanalyse af mulige berørte naboer til skifergasanlæg.
  • en vurdering af befolkningens opfattelse og acceptabilitet af indvinding og efterforskning af skifergas og miljøpåvirkninger forbundet hermed.
  • en vurdering af miljøværgeforanstaltninger forbundet med, støj, lys og vibrationer.

Indtil nu har det lydt fra de ansvarlige politikere, at skifergas kun skulle udvindes, hvis det kunne ske fuldt miljømæssig forsvarligt. Det er så ikke længere tilfældet. Nu handler det om at lave afværgeforanstaltninger.

Kan det betale sig?

Der er heller ikke nogen undersøgelse af, om det overhovedet kan betale sig økonomisk for staten og kommunerne at udvinde skifergas. Usikkerheden om økonomien var en af hovedårsagerne til, at den hollandske regering droppede skifergas tidligere på året.

Samtidig har man ikke tænkt sig overhovedet at inddrage de erfaringer, som lokale borgere omkring den første prøveboring i Dybvad har fået. Man vil ikke undersøge deres sundhedsforhold, og der skrives direkte, at befolkningens opfattelse og acceptabilitet af indvinding og efterforskning af skifergas og miljøpåvirkninger overhovedet ikke skal indgå i denne undersøgelse.

Det virker i den sammenhæng påfaldende, at Energiudvalget med en dags varsel aflyste deres besøg i Dybvad i sidste måned, da Total samme dag oplyste, at de ville lukke boringen. Der var ellers nok at se på, da boretårnet stadig stod der, og vi var mange i Total Protest Camp som gerne ville snakke med Energiudvalgets medlemmer.

10 års forlængelse?

I Nordjylland står vi nu i den situation, at Total med de nuværende regler - åben-dør-proceduren - kan få forlænget deres licens til efterforskning mange år endnu. I følge svar fra Energistyrelsen er der flere eksempler på at efterforskningslicenser er blevet forlænget til mere end 10 år sammenlagt.

Disse forlængelser skal kun behandles af embedsmænd i Energistyrelsen, og Energiudvalget får kun en orientering.

Til trods for omfattende protester fra borgere, byråd og landspolitikere må vi endnu engang konstatere, at regeringen ønsker effektivt at holde os uden for indflydelse på vores landsdels fremtid. Hele skifergassagen bliver en stadig mere grotesk omgåelse af de mest elementære demokratiske spilleregler.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. sep. 2015 - 09:08   08. sep. 2015 - 09:10

Læserbrev

Jens Voldby Crumlin, Brønderslev