19 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 20 °C

Ringsted Kommune svigter de handicappede

Ringsted Kommune svigter de handicappede

Mangel på sagsbehandlere i Ringsted Kommunes Børne- og Familierådgivnings handicapteam er havnet i mediernes søgelys.

I Enhedslisten mener vi, at der er særdeles gode grunde til at få gjort noget ved problemet med manglende sagsbehandlere, og endda overveje, hvordan det overhovedet er kommet så vidt. Det er vigtigt at lære af.

Vi har samtidig meget svært ved at se, at det kan være muligt, at en så alvorlig situation, som det nu viser sig at være, kan opstå så "pludseligt", som det fremføres fra ledelsens side. Det er den ene og mere historiske side af sagen.

Desuden deltog de fleste politikere i Ringsted kommune ved et møde den 18. oktober på Knud Lavard Centret arrangeret af Danske Handicaporganisationer.

Her hørte politikerne både professionelle og borgere fortælle om en række sagsforløb, der var gået helt skævt - og havde været det over lang tid.

Det er et helt ekstremt pres, der bliver lagt på forældre, der mangler reel sagsbehandling og holdbare afgørelser.

Også dette fortæller, at der ikke kan være tale om noget, der er opstået akut. Der er ganske enkelt tale om en situation, der er gledet ledelsen af hænderne.

Vi har svært ved at tro, at der kan arbejdes med meget mere end akut brandslukning i en afdeling, hvor centerchef og afdelingsleder nu gør fem menneskers arbejde oven i deres eget. Selve den situation er særdeles sårbar.

Det er et helt ekstremt pres, der bliver lagt på forældre, der mangler reel sagsbehandling og holdbare afgørelser - ikke kun svar. Der må ske noget nu.

Der må dels lægges en kortsigtet plan, der fjerner det helt aktuelle pres på forældrene. Samtidig må der kigges på løsninger, der giver tid til sagsbehandling på et rimeligt niveau, så der skabes forudsætninger for faglighed og kontinuitet i arbejdet.

Selv om Ringsted Kommune får løst de akutte problemer med sagsbehandlere i børnehandicapteam, er det nødvendigt at gøre noget, for at vi ikke havner i samme situation i fremtiden.

Der skal vi have kigget på det politiske ansvar. Det kan ikke passe, at administrationen ikke holder udvalgsformænd orienteret om, hvad der sker på deres områder. 

Dernæst skal det uden konsekvenser være muligt, at medarbejdere kan fortælle, hvad der sker i administrationen uden risiko for fyring. At få en slags lokal whistleblowerordning er en anden måde at sikre imod, at sådan noget sker i fremtiden.

Enhedslisten ønsker desuden et tættere samarbejde med de grupper af forældre, der kommer i klemme i sager, som dem vi lige har set. Det er nogle af de lidt mere langsigtede løsninger, som vi vil arbejde med straks i det nye år, når det nye byråd tiltræder. 

08. dec. 2017 - 08:18   08. dec. 2017 - 08:20

Læserbrev

af Jan Vagn Jakobsen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted