05 Jun 2020  

KBH: Spredte skyer, 11 °C

Regeringen skylder kommunerne penge

Regeringen skylder kommunerne penge

Sundhedsreformen vil øge kommunernes budgetproblemer. I forvejen mangler kommunerne penge på grund af regeringens spareplaner.

Regeringen har fremlagt sit bud på en sundhedsreform, der blandt andet vil overflytte endnu flere sundhedspolitiske opgaver til kommunerne. Reformen er fremlagt uden en egentlig overordnet, sundhedspolitisk debat om, hvordan vi bedst varetager ansvaret for den nære sundhed. Regeringens baggrund er nemlig ikke, at vi har en umulig struktur, og at sundhedsvæsenet som helhed er underbemandet. 

Borgerne skal ikke have dankortet med på hospitalet!

Hospitalerne har fået flere patienter, men ikke mere personale. Regionerne har tilpasset sig sparepolitikken ved at afkorte opholdet på hospitalet og udskrive patienter tidligere.

Kommunernes ansvar for borgere med et omfattende behov for pleje er dermed blevet langt større. Men pengene er ikke fulgt med.

Det fik allerede i foråret Sundheds- og Omsorgsudvalget i København til at indføre brugerbetaling fra 2020 for midlertidige rehabiliteringsophold. Denne beslutning kunne både skabe en ny indtægt og fjerne administrativt bøvl.

Dermed kunne forvaltningen forberede fremtidige budgetter med udgangspunkt i en øget takstindtægt for kommunen.

Denne model har regeringen afvist. Det er ikke lovligt for landets kommuner at opkræve brugerbetaling efter sundhedsloven. Og tak for det. Borgerne skal ikke have dankortet med, når de skal på hospitalet.

Men det ændrer ikke på, at kommunerne mangler penge til at udføre de opgaver, som regeringens sparepolitik allerede har påført dem. Og som med den bebudede sundhedsreform vil vokse yderligere. Vi skal ikke i kommunerne stiltiende overtage opgaver uden at råbe op om, at pengene ikke følger med, men er ødslet bort til skattelettelser af en velfærdsfjendtlig højrefløj.

Til gengæld kan vælgerne ved det kommende valg til Folketinget sikre, at Løkke afleverer nøglerne til Statsministeriet, for han bærer hovedansvaret for problemerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


21. mar. 2019 - 08:53   21. mar. 2019 - 09:00

Læserbrev

af Gorm Anker Gunnarsen, Enhedslisten, og Niko Grünfeld, Alternativet, sundhedsordførere i Københavns Borgerrepræsentation