19 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Rederierne forgyldes

Rederierne forgyldes

Man tager fra de fattige og giver til de rige. Det gælder også indenfor søfarten. Her er det rederierne der tilgodeses, og sømændene, der må betale.

Endnu engang kan vi konstatere at regeringen og et folketingsflertallet har ganske travlt med at forgylde de mest velstillede her i landet. Rederierhvervet er endnu engang tilgodeset med mange gode lettelser i skatter og afgifter.

Illusionen om Danmark som søfartsnation søges opretholdt af rederierhvervets lobbyister støttet af den liberale fløj i Folketinget.

Anderledes er det for de mange danske borgere, som på grund af sygdom, ulykke eller fyringer må overgå til en offentlig ydelse.

De mange tusinde arbejdsledige har via nedskæring i dagpenge mærket den asociale politik, der føres af regeringen og deres støttepartier.

Sømændene må betale

Samtidig med at afgifter fjernes fra rederierne, må de søfarende betale for udstedelse af ethvert certifikat. De skal i større og større udstrækning betale for såvel egen grund- og efteruddannelse.

Især oplever mange ledige det umuligt at kunne erhverve uddannelse inden for det maritime offshore-område. Alle uddannelserne er privatiseret og blevet en pengemaskine.

3F Sømændene har på medlemsmøder og generalforsamling igen i år drøftet regeringen og folketingsflertallets katastrofale søfartspolitiske kurs.

Illusionen om Danmark som søfartsnation søges med store ressourcer opretholdt af rederierhvervets lobbyister i det blå Danmark godt støttet af den meget liberale fløj i Folketinget.

Folketingets medlemmer – med få undtagelser – synes upåvirket af den kendsgerning, at stadig flere store danske rederier åbent erkender et bevidst fravalg af søfarende med bopæl i Danmark.

Stop social dumping

Dette fravalg af søfolk på danske løn- og arbejdsvilkår er siden 1988 støt steget gennem alle år. Denne diskriminering af søfolk bosiddende i Danmark er der desværre ikke mange folketingsmedlemmer, der er berørt af.

Ej heller syntes Folketingets flertal at tage kritikken fra Den Internationale Arbejder Organisation ILO alvorligt. Dansk LO har gentagne gange klaget til ILO over, at Danmark ikke overholder ILO´s retningslinjer for de søfarendes grundlæggende rettigheder.

Fra 3F Sømændenes Generalforsamling sender vi en hilsen med ønske om at Folketinget i det kommende år vil sætte dansk søfarts politik på dagsorden.

Men det skal også være en dagsorden, som indeholder et opgør med legaliseret social dumping, et opgør med lemfældig omgang med arbejdstilladelser til danske skibe. En dagsorden der sikrer, at der også er en fremtid for søfartsuddannelse i Danmark og sikrer, at der på danske skibe er løn- og arbejdsvilkår, der svarer til Danmark anno 2017

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. december.

13. dec. 2017 - 08:32   13. dec. 2017 - 08:40

Læserbrev

fra 3F Sømændene