19 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 20 °C

Racismen har mange udtryk

Racismen har mange udtryk

EU skal åbenbart fredes på alle måder. I hvert fald er det helt utænkeligt fra systemets side, at man kunne knytte an til EU, når der er problemer med de mange indvandrere i Danmark.

Romaerne kommer. Sådan lyder det på TV, i aviser og blandt harmdirrende politikere. Undersøgelser som politikerne kender, men som de undlader at tage stilling til, viser noget ganske andet.

For politikerne er det så bekvemt at kaste sigøjner-kortet. Det er tidligere anvendt af en lille sortsmusket fyr syd for Danmark.

For politikerne er det så bekvemt at kaste sigøjner-kortet. Det er tidligere anvendt af en lille sortsmusket fyr syd for Danmark.

Fakta er, at den største gruppe af disse "romaer" er almindelige rumænere. Den næststørste gruppe kommer fra Bulgarien, den tredje største gruppe er jugoslavere, og kun seks procent af alle de såkaldte "romaer" er romaer.

For politikerne er denne kendsgerninge ikke bekvem, den viser, at problemet ligger et helt andet sted – nemlig ved EU’s åbne grænser, og dette tåbelige påhit ønsker vores politikere ikke at tale om, så hellere lave nogle hurtige hovsa-love i racismens hellige navn.

06. jul. 2017 - 08:00   06. jul. 2017 - 08:00

Læserbrev

af Anders Liljensøe, Glamsbjerg