13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 22 °C

Psykiatriens narrespil

Psykiatriens narrespil

Allerede nu er der patienter, som er blevet tvangsindlagt med "funktionelle lidelser". Det må betegnes som fejlbehandling.

Med stor viden skrev Bente Stenfalk om Trygfondens magtmisbrug, der har psykiatriens narrespil som medspiller. I det norske Dagens Medicin har specialist i psykiatri, overlæge Pål Gjerden den 18. oktober modigt meldt ud med en hård kritik af tidens psykiatriske hang til "diagnoser", som han sammenligner med overfladiske opremsninger af symptomer.

Disse "diagnoser" kan på ingen måde sammenlignes med somatiske/fysiske diagnoser, der klassificerer sygdomme ud fra klare kriterier.

Det er en skændsel, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har fået sat en stopper for dette psykiatriske narrespil 

Selv om for eksempel diagnosen kronisk træthedssyndrom (G 93.3.), som er anerkendt af WHO og har været klassificeret som en neurologisk sygdom siden 1969, så er den en af de speciallæge-stillede diagnoser, som psykiater Per Fink ved "Forskningsenheden for funktionelle lidelser og psykosomatik" tillader sig at konvertere til en "funktionel lidelse" som somatisering eller "Bodily Distress Syndrome", det vil sige psykiatriske "diagnoser", som Pål Gjerden netop fremhæver, ikke må forveksles med virkeligheden.

Det sker ved hjælp af et psykiatriens narrespil, og der er allerede patienter i Danmark, som bliver tvangsindlagt og tvangsbehandlet ud fra standardiserede liaisonpsykiatriske rettesnore, og det må betegnes som fejlbehandling.

Pål Gjerden vurderer, at kundskaben i psykiatrien er meget langt bagefter udviklingen inden for mikrobiologien, som har været med til at fremme den lægevidenskabelige forståelse af ovennævnte sygdom med diagnosen G 93.3.

Det er en skændsel, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har fået sat en stopper for dette psykiatriske narrespil med tvangsbehandling af patienter med G 93.3, som om de har psykiatriske "funktionelle lidelser".

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. nov. 2014 - 09:50   25. nov. 2014 - 10:00

Læserbrev

af Bente-Ingrid Bruun, Ølsted