19 Jul 2018  

KBH: Spredte skyer, 20 °C

Protest mod boring på Lolland-Falster

Protest mod boring på Lolland-Falster

Boring efter fossile brændstoffer vil betyde en øget risiko for forurening af grundvandet. Det vil vi ikke acceptere.

Borgere samlet til møde i Maribo den 6. juli, giver vores uforbeholdne kritik af klima- og energiministerens planer om at give tilladelser til at bore efter fossile brændstoffer på Lolland-Falster.

Det er spild af ressourcer at søge efter fossile brændstoffer, når Folketinget stiler mod, at Danmark skal være fossilfrit i 2050.

Det er spild af ressourcer at søge efter fossile brændstoffer, når Folketinget stiler mod, at Danmark skal være fossilfrit i 2050. Det er belastende for miljøet, især grundvandet.

Vi vil  arbejde for en ændring af "åben dør-proceduren". Et opgør med brug af denne procedure, der uhindret giver olieselskaberne ret til løbende at søge om tilladelser til efterforskning- og indvinding af olie og naturgas i meget store dele af Danmark.

Konsekvenserne af at give de omtalte tilladelser vil være:

  • Overhængende risiko for en katastrofal forurening af vort grundvand ved anvendelse af fracking.
  • Undergravning af Paris-aftalen om begrænsning af temperaturstigning ved udfasning af fossile brændstoffer.
  • I direkte modstrid mod Lolland og Guldborgsund kommuners mål om at være en grønne kommuner.

Rent vand er en uomgængelig forudsætning for liv. At igangsætte denne proces, der er en trussel mod vort grundvand, blot for at aktionærer kan øge deres profit, er galimatias.

13. jul. 2017 - 08:23   13. jul. 2017 - 08:30

Læserbrev

fra Borgere mod olie- og gasboringer på Lolland-Falster