13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

Praktiserende lægers troværdighed er på spil

Praktiserende lægers troværdighed er på spil

Det er ufatteligt, at praktiserende læger vil lægge navn til en sådan omgang diagnostisk sjusk, og hvis din egen læge er med på den vogn, så find en anden.

Definitionen på funktionelle lidelser ændres hele tiden, og nu meldes der ud om, ”at funktionelle lidelser er sygdomme, hvor hjerne og krop bliver overbelastet og ikke fungerer optimalt”.
FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
1 af 1

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg afholdt en Høring om funktionelle lidelser den 19. marts i Landstingssalen på Christiansborg. 

Der var indkaldt eksperter, som gav professor Per Fink fra Forskningsenheden for funktionelle lidelser og psykosomatik ( FLL), kamp til stregen, og praktiserende læge Stig Gerdes meldte klart ud om, at funktionelle lidelser og den selvopfundne kasse BDS, Bodily Distress Syndroms på ingen måde er WHO-anerkendte diagnoser, men må betegnes som Kejserens Nye Klæder. 

Det er ufatteligt, at praktiserende læger vil lægge navn til en sådan omgang diagnostisk sjusk.

Kejseren er selvfølgelig forsikringsselskaber, (der vil spare penge), medicinalindustrien, (der vil tjene penge) samt sundhedsmyndigheder og sundhedspolitikere i stat, regioner og kommuner, der er med på et besparingstogt. De ansatte på FLL er skrædderne, der fordrejer virkeligheden, og som ikke står tilbage for overgreb på syge mennesker.

FFL melder løbende ud om, at 300.000 mennesker i Danmark lider af funktionelle lidelser, og det sker ud fra forskning, der er betalt af TrygFonden (100 millioner kroner) og LundbeckFonden (50 millioner kroner), men de benyttede forskningsdesign er uegnet til formålet.

Blev frataget ordet

Stig Gerdes fik ikke lov til at omtale et aktuelt alvorligt overgreb på en ung pige, der har diagnosen ME myalgisk encephalopati, og som blev tvangsindlagt  på Hammel Neurocenter for et år siden. 

Siden er hun imod sin vilje blevet tvangsbehandlet af en psykiater på FLL som liaisonpsykiatrisk forsøgskanin, og dag for dag bliver hun dårligere og dårligere. ME-specialister fra udlandet må ikke tilse hende.

Også advokat Keld Parsberg talte om manglende patientsikkerhed og retssikkerhed, og det er ganske åbenbart, at de praktiserende læger, som benytter sig af den bio-psyko-sociale TERM-model, som de bliver undervist i på kurser, eller som de kan læse om i Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM's "Kliniske vejledning om funktionelle symptomer og lidelser" fra 2013, sætter deres troværdighed på spil, når de rubricerer deres patienter med BDS eller funktionelle lidelser.

Mon de selv tror på, at de diagnosticerer og overholder behandlingsgarantien? De handler i hvert fald lægeuetisk. 

Rystende uvidenhed

Til gengæld er praktiserende læger rystende uvidende om helbreds-gener på grund af stigende miljøbelastninger. Hvornår vil de dygtiggøre sig og blive opdateret om nye former for overfølsomhed som el-overfølsomhed, EHS, duft- og kemikalieoverfølsomhed, MCS samt tungmetal-forgiftninger, der kan diagnosticeres i udlandet? 

Liaisonpsykiatere og Anders Hede, forskningschef i TrygFonden omtaler funktionelle lidelser som en folkesygdom, selv om det ikke er sandt, og Lars Gehlert Johansen, formand for DSAM finder det vigtigt, at vejledningen fra 2013 ”udstyrer læger med samme sprog over for patienten og med hinanden”.

Så skidt med, at det er new speak, der ikke dækker virkeligheden. Deres overfladiske ageren går ud over patienterne, og hvis du bliver fejldiagnosticeret eller fejlbehandlet, så kan du klage til patientombuddet. Praktiserende læger deltager gerne i det liaisonpsykiatriske cirkus, hvor professor Fink hele tiden agerer med nye numre.

Lars Gehlert Johansen glemmer, at når og hvis patienter fejlbehandles med psykofarmaka og kognitiv behandling, så overtræder de praktiserende læger Helsinki-Deklarationen, der angår forsøg på mennesker. 

Skal syge mennesker lære at tænke, som liaisonpsykiatere og praktiserende læger ønsker det? Er det ikke det, der kaldes hjernevask? 

Definitionen på funktionelle lidelser ændres hele tiden, og nu meldes der ud om, ”at funktionelle lidelser er sygdomme, hvor hjerne og krop bliver overbelastet og ikke fungerer optimalt”. 

Med denne superbrede definition kan en lang række kroniske sygdomme i alskens specialer konverteres til liaisonpsykiatriske ”diagnoser”, hvor der hverken skal afklares sygdomsmekanismer, eller sygdomsårsager, og hvor der blot kan iværksættes en liaisonpsykiatrisk standardbehandling via egen læge.

Det er ufatteligt, at praktiserende læger vil lægge navn til en sådan omgang diagnostisk sjusk, og hvis din egen læge er med på den vogn, så find en anden.

På høringen blev der kun talt om psykosomatiske lidelser, men liaisonpsykiatrien startede faktisk som positiv forebyggelse af psykiske reaktioner ved hjertesygdomme, og den problemstilling er stadig relevant. Desværre har FFL nu mest hang til fejldiagnoser og fejlbehandlinger.

Forkortet af redaktionen

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


23. mar. 2014 - 00:05   11. apr. 2014 - 11:46

Læserbrev

af Bente-Ingrid Bruun, psykolog og forfatter