16 Jul 2020  

KBH: Overskyet, 17 °C

Pia K misbruger sin rolle

Pia K misbruger sin rolle

Det er krænkende for retsbevidstheden, når Folketingets formand bruger sin position til at fremme egne politiske interesser.

Pia Kjærsgaard har flere gange brugt sin rolle som Folketingets formand til at beskytte en partifælle.
FOTO: Brandsen
1 af 1

Flere dagblade har på det seneste beskæftiget sig med Pia Kjærsgaards rolle som folketingets formand og med, at hun fra sin talerstol konkret beskytter en partifælle ved for eksempel at meddele Enhedslistens Pelle Dragsted, at han ikke må omtale udtalelser fra Kristensen Berth (DF) som racistiske.

Da Dragsted forsøger at forsvare sig – bliver han afbrudt med ordene, at man ikke diskuterer med formanden.

Jeg finder det dybt problematisk, at Pia Kjærsgaard holder hånden over en partifælle.

Desværre der det ikke første gang, at Pia Kjærsgaard  forsøger at beskytte en partifælle. Tilbage i november 2018 viste det sig, at DF's Martin Henriksen ikke kendte grundlovens paragraf 75 stykke to, der siger, at det offentlige har pligt til at sørge for dem, som ikke kan klare sig selv.

Martin Henriksen hævdede, at denne bestemmelse kun gjaldt for danskere. Tre forskere og en højesteretsdommer modsagde ham ved at fastslå, at paragraffen gælder for alle, der opholder sig i Danmark.

Martin Henriksens  udtalelser er pinlige, eftersom der i Grundlovens paragraf 32 står, at et folketingsmedlem højtideligt skal love at overholde Grundloven. Og hvis man skal overholde Grundloven, skal man selvsagt kende dens paragraffer.

Da jeg i en mail i december til Pia Kjærsgaard spurgte hende som  formand for Folketingets Præsidium om,  hvordan præsidiet forholdt sig til et folketingsmedlem, der øjensynligt ikke kender en vigtig paragraf i Grundloven fik jeg -  kort for jul -  et svar her bragt i uddrag: ' Det falder imidlertid uden for mine og Præsidiets opgaver at bedømme folketingsmedlemmers ytringer uden for Folketinget. Jeg finder det derfor rigtigst som formand at undlade at forholde mig nærmere til Martin Henriksens udtalelser om Grundloven".

Jeg finder det dybt problematisk, at Pia Kjærsgaard holder hånden over en partifælle ved at få sagen til at dreje sig om ytringsfriheden uden for parlamentet. Det handler nok så meget om, at en parlamentariker i pressen kan slippe godt af sted med at omtale vores grundlov forkert, uden at det får konsekvenser.

Jeg har haft stemmeret til Folketinget i over 50 år. Disse to eksempler krænker min retsfølelse.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


02. apr. 2019 - 08:38   02. apr. 2019 - 08:40

Læserbrev

af Finn Gunst, Brønshøj