22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Panik før lukketid?

Panik før lukketid?

Vindmølleindustrien er hårdt presset af kritik og modstand.

Vindmøller i Horns Rev
FOTO: DONG Energy A/S
1 af 1

Vindmøllemafiaen har været meget rundhåndet med ”gaver” til en mængde grønne eller rød-grønne partier og organisationer/institutioner såvel i Danmark som verden over. 

Her lidt om de grønnes kvaler i Australien her.

Disse ”grønne” organisationer er ofte fanatiske vindmølletilhængere, uden at forholde sig kritisk til sagen - de tror vindenergi er grøn. Vi ved at Danmarks Naturfredningsforening (DN) nedtoner risikoen for især menneskers men også og dyrs sundhed som naboer til vindmøller.

DN har sammen med vindmølleindustrien og vindmølleforeningen udgivet en meget rosende pjece om vindmøller.

Lad os komme af med disse misforståede teknologiske monstre og satse på geotermi og energi fra de dybe havstrømme.

Kræftens Bekæmpelse fik sat sig på en forskningsopgave med at undersøge, om mennesker bliver syge som nabo til vindmøller.

Den internationale forskerekspert, der blev valgt som vejleder for projektet (professor Gösta Bluhm, Karolinska Institutet, Stockholm), mener ikke, at man bliver syg.

Måske regner Kræftens Bekæmpelse heller ikke med det, med den forskningsmodel de har valgt. Den vil kræve 20-30 års opfølgning i hjertekarregistre, fordi det tager lang tid for disse sygdomme at udvikle sig, (de store møller over en MW blev først opstillet i Danmark fra omkring år 2009).

Lokal modstand

På YouTube kan du se en otte minutters video der afdækker vindmølleindustriens sales promotion om vindmøllernes herligheder – lavet i fællesskab af alle vindmøllemodstandsorganisationer verden over. Meget seværdig! Se filmen her.

På http://stilhed.eu/ kan du læse om den danske modstandsorganisation. Bemærk at billedet er interaktivt og bygger på spionage fra vindmølleindustriens side overfor mere end 300 af vindmøllemodstandernes hjemmesider på en række stikord, der er centrale i Vestas ”Act on Facts” modkampagne.

Vindmølleindustrien har tiltagende problemer med at få lov til at opstille nye kæmpemøller på land på grund af tiltagende stærk lokal modstand. Derfor har den presset forskningsmyndighederne i Danmark til at bevilge 20 millioner kroner til et projekt, endda internationalt forankret, der skal udvikle metoder til at bringe dem, der klager over gener og protesterer, til tavshed.

Sygdom aldrig undersøgt

Men tre ministerier kunne ikke finde mere end 1,7 millioner kroner til at forske i, om naboer til vindmøller faktisk bliver syge – det er aldrig undersøgt i Danmark eller andre steder, selv om møllefabrikanterne har pligt til at sikre, at deres produkter ikke gør naboerne og husdyr syge. Se EU’s Maskindirektiv artiklerne 4 og 11 samt Markedsovervågningforordningen, som Danmark aldrig har implementeret eller overvåget efter.

Økonomien i hele vindmøllebedraget er ved at kollapse i de rige vestlande. Nu flytter denne industri sine spekulationer til de fattige tredje verdens lande. Det hele handler om pengemaskiner. De er hverken ”grønne” (de kræver konstant fossil backup), de reducerer arbejdspladser, de medfører skyhøje elpriser og de gør naboerne syge – mange af dem alvorligt.

Lad os komme af med disse misforståede teknologiske monstre og satse på geotermi og energi fra de dybe havstrømme, der er ægte, vedvarende energi, konstant, uudtømmelig og helt uden forurening.

20. mar. 2014 - 10:10   20. mar. 2014 - 10:14

Læserbrev

af Mauri Johansson, Bording