21 Feb 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 5 °C

Om skattesnyd

Om skattesnyd

Politikerne i Folketinget lever ikke op til det ansvar, de har som folkevalgte i forhold til at sikre at moms og skat inddrives. Replik til Henrik V. Blunck.

Tirsdag den 26.februar har Henrik V. Blunck et læserbrev i Arbejderen, hvor han finder det forkert, når nogen forsøger at tilrane sig nogle af fællesskabets værdier. Han nævner her socialt bedrageri.

Mulighederne for at snyde i skat og moms er så åbenlys, at vi, der betaler enhver sit, kan komme til at føle os som tåber. 

En tildelt førtidspension er forhåbentlig ikke det samme, som at man er helt uarbejdsdygtig, en førtidspensionist kan udføre mindre opgaver, en indsats, som ingen arbejdsgiver vil ansætte en medarbejder på, og som ikke slider den pågældende helt op.

Værre er det, at det i dag er meget normalt at have en lille virksomhed ved siden af sit faste fuldtidsarbejde. Mange af disse små og mindre virksomhedsejere og forretningsdrivende bruger virksomhedens betalingskort privat, hvilket betyder at privatforbruget indgår i virksomhedens regnskab og minimerer det skattepligtige overskud, samtidig med at de opnår momsrefusion for deres private handler.

Desværre er det heller ikke ukendt, at biludgifterne trækkes fra i virksomheden, samtidig med at de trækker kørsel til og fra arbejde fra i skat.

Mulighederne for at snyde i skat og moms er så åbenlys, at vi, der betaler enhver sit, kan komme til at føle os som tåber. Vi betaler en højere skat end nødvendigt.

Hvis Skat ville sikre, at de fik de mange milliarder ind, som en del af dansk erhvervsliv svindler for, kunne der måske blive råd til en bedre velfærd for de syge og svageste.

Skat og moms er et politisk ansvar. Således er det politikerne i Folketinget, der ikke lever op til det, de er valgt til.

Man kan jo spørge sig selv om, hvorfor de ikke finder det vigtigt, at det er så let at snyde i skat.
                                                                                  

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. mar. 2019 - 08:36   08. mar. 2019 - 08:40

læserbrev

af Peer Pedersen, Frederiksværk