26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Om samlingen af kommunisterne

Om samlingen af kommunisterne

Replik til formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen, som i Arbejderen den 13. september svarede på Marie Herget Christensens og Gert Stenholt Madsens indlæg "Hvad skal vi samles om?".

Jørgen Petersen, formand for Kommunistisk Parti, der udgiver Arbejderen, fremsætter den 13. september en stribe usande påstande om APK og om vores holdning til samarbejde og samling af de erklæret kommunistiske kræfter i Danmark.

At der findes dybe ideologiske og politiske forskelle mellem APK og de to partier, der nu slutter sig sammen, er indlysende. 

Jørgen skriver, at APK "har et fjendtligt forhold til KP og KPiD og har på intet tidspunkt udtrykt ønske om en samling med andre erklærede kommunistiske organisationer", men derimod "fokuserer på uenigheder og fisker medlemmer", mens KP "kæmper for at styrke enigheden og præsentere et kommunistisk alternativ i klassekampen".

Det giver os anledning til at fastslå følgende: Vi har ikke noget "fjendtligt forhold" til KP og KPiD. Vi betragter de to organisationer som venstrekræfter på linje med Enhedslisten og andre, der erklærer sig som modstandere af borgerlig og nyliberalistisk politik og prøver at imødegå den.

Vi ønsker aktionsenhed i klassekampen og har det også med de to organisationer og deres medlemmer i for eksempel anti-krigskampen, kampen mod EU med mere.

Derimod er det en kendsgering, at Jørgen Petersen og KP historisk har et fjendtligt forhold til APK. Gennem 20 år (!) har man afvist at bringe indlæg fra APK i Arbejderen - og i det hele taget forsøgt at lade som om APK ikke eksisterer.

Vi skal opfordre Jørgen, KP og det kommende sammensluttede parti til at revidere den holdning og "styrke enigheden i klassekampen".

At der findes dybe ideologiske og politiske forskelle mellem APK og de to partier, der nu slutter sig sammen, er indlysende. Det gælder for eksempel - og ikke mindst - at de begge er tilhængere af den gamle sovjetisk inspirerede strategi for et "antimonopolitisk demokrati", som DKP antog først i 1970'erne. Den har været og er en kilde til fortsat splittelse af de kommunistiske kræfter i Danmark og internationalt.

APK opfatter samling af de danske kommunister i et stærkt kommuunistisk parti på marxismen-leninismens grund som en strategisk nødvendighed - og har altid forfægtet den opfattelse.

Da dannelsen af et nyt erklæret kommunistisk parti ved sammenslutning af KP og KPiD uvægerligt sætter fokus på dette spørgsmål og på andre centrale programmatiske og strategiske spørgsmål, skal vi understrege, at APK gerne drøfter disse - også på fælles offentlige møder. Afklaring af reelle opfattelser og uenigheder vil altid være en vigtig del af enhedsbestræbelser på alle niveauer.

Vi skal tilføje, at vi anser, at sammenlægningen af KP og KPiD vil være afklarende i forhold til de reelle og principielle modsætninger og problemer i den kommunistiske og revolutionære bevægelse.

Hermed betragter redaktionen debatten om Marie Herget Christensens og Gert Stenholt Madsens indlæg samt Jørgen Petersens svar som afsluttet.

 

06. okt. 2017 - 08:01   06. okt. 2017 - 08:10

Læserbrev

af Klaus Riis, Arbejderpartiet Kommunisterne