17 Sep 2019  

KBH: Spredte skyer, regn, 8 °C

Naboer til minkfarme har fået nok

Naboer til minkfarme har fået nok

På trods af dialog med Miljøministeriet er det ikke lykkedes at vinde gehør hos minkavlerne, som udelukkende tænker på deres egen indtjening.

Det er ofte meget belastende at være nabo til en minkfarm på grund af den ulidelige stank, flueplage, masser af rotter og måger og endelig skader fra løsgående mink.
FOTO: en.wikipedia.org
1 af 1

For nylig stiftede en stor gruppe minkfarmnaboer Foreningen for Generamte Naboer til minkfarme (i dagligtale - kaldet GN).

Vi har i mange år forsøgt at råbe myndighederne op med hensyn til de nærmest ulidelige minkgener, som mange af os naboer oplever (stank af råddenskab, milliarder af minkfluer, rotte- og mågeplager, samt skader fra løsgående mink).

Minkavlernes forståelse for de nuværende nabogener synes at gå via deres pengepung.

Siden foråret 2013 har vi haft dialog og mødeaktivitet med Miljøministeriet (møder, hvori minkbranchens organisation også deltager), men det har desværre vist sig nødvendigt at samle vore kræfter yderligere med en foreningsdannelse, da vi ikke har fået de indrømmelser fra minkbranchen, som vi med tilstedeværende genedokumentation ellers kunne forvente.

Minimumsafstand 500 meter

Lad det være sagt med det samme: GN er ikke imod minkdrift i Danmark, men udelukkende imod de uhyrlige nabogener, som minkdriften desværre ofte medfører.

GN vil blandt andet arbejde på lovmæssige ændringer af afstandskravene (som bør være minimum 500 meter til nærmeste nabo - ved en minkfarm med højst 3000 modermink) - og herefter lineært stigende, afhængigt af minkfarmens størrelse.

GN vil også arbejde for skærpede driftsregler, som kan sikre forebyggelse af de nuværende nabogener.

Erstatningssager på vej

GN ønsker også at skabe en erstatningsmodel for de meget store økonomiske tab (i millionklassen), som mange minkfarme desværre påfører naboerne.

Vi har derfor allieret os med advokat Helle Carlsen (Advokatfirmaet DAHL, Esbjerg), som iøjeblikket forbereder de erstatningssager, som kommer til at lægge linjen for vores aktiviteter på området.

Denne nye måde at tackle vore påførte minkgener på skyldes, at minkavlernes forståelse for de nuværende nabogener synes at gå via deres pengepung.

Vi er derfor sikre på, at udsigten til at blive pådømt millionerstatninger til naboer klart vil "motivere" mange minkavlere til fremover at tage geneforebyggelsesopgaven yderst seriøst.

Det er ikke rimeligt i et demokratisk samfund, hvis minkavlernes succes fortsat skal være betinget af naboernes ulykke og økonomiske forfald.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. feb. 2015 - 09:03   26. feb. 2015 - 09:10

Læserbrev

af Torben Voss, formand for Foreningen for generamte naboer til minkfarme