24 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Momsrefusion er almindelig praksis

Momsrefusion er almindelig praksis

Selvstændige erhvervsdrivende kan trække mange forskellige varer fra på virksomhedens regnskab, - også varer som burde figurere i den private økonomi.

Momsrefusion er lovligt, hvis der er betalt moms for produktionsmidler, indkøb af dele til produktion og andre udgifter, der vedrører en virksomheds drift, når der er betalt moms ved indkøbet.

Mindre virksomheder, herunder er der mange af i Danmark. Det er meget nemt at registrere sig som selvstændig erhvervsdrivende.

Tilsyneladende udgør denne momsrefusion ofte også private indkøb, både i dagligdagen og til større indkøb privat, hvor firmaets Visa/Dankort benyttes, og momsrefusion senere søges og bliver udbetalt af Skat, vores penge, for alle regninger betalt via Visa/Dan kortet.

Mindre virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder, er der mange af i Danmark. Det er meget nemt at registrere sig som selvstændig erhvervsdrivende og eventuelt samtidig have et lønarbejde.

Dette betyder, at en bil kan købes og afskrives i virksomheden, og når den efter få år er afskrevet til en værdi af 0, kan en ny købes. Den gamle, der typisk er mange tusind kroner værd i en privat handel, kan sælges og en ny købes med ret til fradrag i virksomheden.

Samme bil kan og bliver ofte brugt til privat transport, blandt andet til og fra lønarbejde. Almindeligt transportfradrag for en lønmodtager trækkes fra på selvangivelsen, samtidig med at benzin og vedligeholdelse købes på firmaets Visa/dan kort og trækkes fra i virksomheden med momsfradrag også for den private kørsel.

Disse og mange andre skattefiduser er kun mulig, fordi der ikke foretages en grundig kontrol fra skattevæsenets side. Vi har ikke råd til at støtte og favorisere de, der uden hensyn til det øvrige samfund rager til sig på din og min bekostning.                                                                               

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. aug. 2018 - 08:45   09. aug. 2018 - 08:50

Læserbrev

af Peer Pedersen, Frederiksværk