12 Dec 2018  

KBH: Spredte skyer, 4 °C

Miljøgifte i København

Miljøgifte i København

Det idylliske Brumleby er forurenet af tungmetaller, og kommunen må tage affære.

Den spændende skulptur i Brumleby kan også ses som et symbol på forureningen af bebyggelsens jord.
FOTO: Leif Jørgensen/CC BY-SA 4.0
1 af 1

Næsten alle haver i eller omkring København befinder sig enten på, opad eller ved forurenet jord. Et grelt eksempel er min bopæl, nemlig Brumleby på Østerbro.

Dette idylliske boligområde har som nabo en børnehave, der tidligere var en integreret del af Brumleby.

Desværre har undersøgelser på børnehavens grund blandt andet konstateret tungmetallerne tjære, cadmium og bly.

Brumleby bør kræve stikprøveundersøgelser for tungmetaller.

Kommunen har bekræftet, at børnehaven ligger på et stærkt forurenet område, men siger samtidig, at den har gjort, hvad den kan, for at beskytte børnene.

Men hvad med børnene i hele det historiske Brumleby? Dets område med de mange børnefamilier er aldrig blevet undersøgt for tungmetaller.

Noget tyder på, at Brumleby er mere i risikozonen end de fleste andre områder, som kommunen benævner ”let forurenet”. Det bygger jeg på følgende:

Brumlebys forurenede jord

Børnehavens grund indeholder tjære, cadmium og bly med mere. 

Der har ligget værksteder, som for eksempel en skomager i Blok P, og en "rulletøj/rens/rengøring" virksomhed i Blok H. Sidstnævnte kan sammenlignes med blegmændene på Blegdamsvej, der vaskede tøj og måske brugte datidens kemikalier.

Der har gennem tiderne været registrerede og uregistrerede produktionsenheder, lige fra små hjemme-enheder til større, annoncerende og dermed registrerede produktionsenheder. Se Krak fra sidste halvdel af 1800-tallet. 

Paptaget på børnehavens skur har gennem mange år afgivet tjæreholdige tungmetaller til jorden, idet vandet fra dets tagrende altid flyder over og ind til Brumleby.

I teorien kan de nævnte aktiviteter have bidraget til jordforurening af tungmetal i Brumleby. Derfor ville det være logisk og passende, at Brumleby kræver stikprøveundersøgelser for tungmetaller. 

I Gyldendals Store Danske: Tungmetaller i Naturen i Danmark (august 2017):
”Formentlig er det mest problematiske tungmetal lige nu cadmium. Kilderne til forurening med cadmium er kunstgødning, affaldsforbrænding, trafik, batterier og kulfyring”.

Kommunen ser alvorligt på tungmetaller i lettere forurenet jord:

”… miljølovgivningen (Jordforureningsloven), der har medført, at al byzonejord i hele Danmark er klassificeret som ”lettere forurenet jord". Og "børn må ikke lege i garderoben/entréen, hvorfra giftige jordrester kan overføres til børnenes tøj".

Forsigtighed er nøgleordet, når vi kommer i kontakt med bar jord - uanset om man dyrker blomster eller afgrøder, er voksen med eller uden børn.

Videre fra Gyldendals Store Danske, Tungmetaller i Naturen i Danmark:

”… vort høje forbrug af fossile brændsler indebærer en luftforurening med tungmetaller. Særlig forekomsten af kviksølv, bly, cadmium, vanadium, nikkel og krom i luften fremkalder bekymring.

Luftforurening ender på jorden

De fleste industrier samt energi- og trafiksektoren forurener nemlig luften med partikler i større eller mindre grad, og tungmetallerne findes i disse partikler.

Små partikler kan spredes vidt omkring, og der kan derfor måles forhøjet tungmetalforurening langt fra kilderne.” 

Spørgsmålet er nu, om kommunen virkelig har ”isoleret" giftmassen under børnehaven i Brumleby

Tungmetaller kan være bundet til kulstof, der kommer fra de kulfyrede kræftværker, som først udfases i 2020-21. Dertil alt det, som har blæst og stadig blæser ind fra Polen, Tyskland, Storbritannien og andre lande.

Zink fra tagrenderne har indtil nyere tid hobet sig op i jorden, også i Brumleby. 

Endelig er der de kulfyrede skorstene, der i mere end et halvt århundrede har udbredt kræftfremkaldende kulstof til hele landet. Kommunens anbefalinger og advarsler om at omgås jorden i byerne med forsigtighed og omhu er ikke bare for sjov.

Men vi er alle tilpassede, så vi til en vis grad kan detoxificere (afgifte) tungmetallernes skadevirkning.

Imidlertid har det vist sig, at forskellige planter har evne til at rense jorden og reetablere tungmetalfri jord - til glæde for voksne, børn, dyr, insekter, orme og mikro-liv.

Men det forudsætter, at vi véd så præcist som muligt, hvilke tungmetaller der ligger i den pågældende jord, så vi kan finde den helt specifikke og rigtige plante til jobbet. Vi ved meget om, hvilke planter, der har evnen til at udrense de specifikke tungmetaller fra miljøet.

Spørgsmålet er nu, om vi kan være sikre på, at kommunen virkelig har ”isoleret" giftmassen under børnehaven i Brumleby, så den ikke bevæger sig ud til siderne, ned ad, op ad?

Spørgsmålet kan kun besvares gennem flere stikprøver på børnehavens grund og i hele Brumleby.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. maj. 2018 - 08:03   16. maj. 2018 - 08:10

Læserbrev

af Troels Schmidt, København, Østerbro