25 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 10 °C

Mere om flygtningespørgsmålet

Mere om flygtningespørgsmålet

I stedet for at deltage i angrebskrige bør Danmark bruge penge på at hjælpe andre lande med at få trygge forhold for deres indbyggere.

Der har været forskellige reaktioner på det læserbrev, som jeg havde i avisen den 8. november.

Per Nielsen skriver i et læserbrev i Arbejderen den 8. december, at han er enig med mig i, at det er op til voksne mennesker selv at bestemme, hvorledes de vil gå klædt, men at hans holdning ikke har noget at gøre med en domstolsafgørelse i Frankrig.

Når jeg i mit læserbrev nævner denne domstolsafgørelse, var det for at tydeliggøre, at selv i et borgerligt demokrati er der grænser for, hvad offentlige myndigheder kan bestemme i forhold til folks klædningsdragter.

Den "aktivistiske udenrigspolitik" har kostet den danske statskasse rigtig mange penge.

Jeg har aldrig arbejdet indenfor skolevæsnet, men jeg har indtil for få år siden arbejdet en del år både med børnehavebørn og fritidshjemsbørn som pædagog. Jeg har derfor også haft kontakt med børnefamilier med muslimsk baggrund, men jeg har aldrig oplevet, at disse familier har sendt deres børn i institution iklædt burka.

Det er muligt, at andre har oplevet dette, men det er faktisk min oplevelse, at det i familier med muslimsk baggrund alene er de voksne, som bruger de muslimske symboler (faster, bærer specielle klædningsdragter med videre).

Per Nielsen spørger, om vi bare skal have åbne grænser, fordi kapitalismen viser sin sande natur som barbarisk, menneskefjendsk og driver mennesker væk fra deres hjemlande?

Åbne grænser?

Han svarer til dels selv på spørgsmålet ved at sige, at der eksempelvis i Syrien er områder, som ikke kontrolleres af Islamisk Samfund (IS), og hvor de lokale myndigheder opfordrer folk til at blive og være med til at genopbygge landet.

Hertil vil jeg sige, at det ene ikke udelukker det andet. I stedet for at blive ved at stramme på asyllovgivningen bør Danmark ændre på sin udenrigspolitik, så dansk militær ikke længere anvendes til angrebskrige mod andre nationer.

Danmark bør ligeledes bruge penge på at hjælpe andre lande med at få trygge forhold for deres indbyggere, hvilket blandt andet kan gøres gennem FN. På lidt længere sigt vil det også betyde, at færre mennesker tvinges på flugt fra deres hjemlande, og derigennem vil flygtninge-presset på Europa også blive mindre.

Jeg betragter ikke en sådan flygtninge-/asylpolitik som åbne grænser. Skiftende regeringer i Danmark har igennem en årrække ført en såkaldt 'aktivistisk udenrigspolitik', og det koster den danske statskasse rigtig mange penge at sende soldater og militært isenkram ud til fjerne egne af verden og at føre bombetogter.

Disse penge kunne bruges langt mere fornuftigt både til at sikre, at flygtende mennesker i Danmark får en ordentlig hverdag, men også til at sikre, at infrastruktur med videre kunne opbygges i de lande, der i dag er ramt af krigens ragnarok.

Jeg er ikke bange for, at Danmark skal blive "oversvømmet af flygtninge". Jeg har set, at Libanon - som har grænser til Syrien - på et tidspunkt har haft næsten en million flygtninge. Men det er slet ikke i de dimensioner, Danmark oplever flygtningestrømmen.

Til sidst vil jeg sige, at jeg synes, at Per Nielsen har en rigtig god pointe, når han skriver, at det burde være landets rigeste kommuner, som tog imod flygtninge og asylansøgere, og ikke som nu, hvor det i høj grad er fattige udkantskommuner, der bliver udpeget som de steder, hvor der placeres flygtningecentre.

 

14. dec. 2016 - 08:39   14. dec. 2016 - 08:40

Læserbrev

af Flemming Petersen, København