16 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Mens vi venter på kommissionen

Mens vi venter på kommissionen

USA's aggressioner i forskellige lande tyder på planer om et verdensherredømme. Lignende planer har man set tidligere i historien.

Dansk krigsdeltagelse i Irak-krigen i 2003 blev vedtaget i Folketinget i Anders Fogh Rasmussens regeringsperiode med 61 stemmer mod 50.
FOTO: NATO
1 af 1

Tak til John Graversgaard for analysen (bragt 15.-17. marts i Arbejderen) af USA's grænseløse interventioner her på kloden.

De herrer ønskede krigen. Anders Fogh Rasmussen fordi han var bonkammerat med præsident Bush, og Per Stig Møller fordi han ville beholde sin udenrigsministerpost.

Interventionerne gælder også Danmark, godt hjulpet af føjelige danske regeringer. Eksempelvis vores krigsdeltagelse i Irak-krigen 2003, vedtaget i Folketinget med 61 stemmer mod 50. En afstemning baseret på løgne og fortielser fra Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller.

De herrer ønskede krigen. Anders Fogh Rasmussen fordi han var bonkammerat med præsident Bush, og Per Stig Møller fordi han ville beholde sin udenrigsministerpost.

I, som ikke fik set Peter Larsen i Jens Kløft's skuespil "Mens vi venter på Irakkommissionen", har virkelig noget til gode. Man kan håbe, at DR, (hvis de fortsat eksisterer), udsender den på et tidspunkt.

Verdensherredømmet

Men årene inden Irakkrigen er mindst lige så interessante. I 1997 blev en neokonservativ tænketank oprettet med navnet "Project for the New American Century", forkortet PNAC. Med base i Washington og med medlemmer som Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle og John Bolton var de klar til at definere og sikre USA's vej mod verdensherredømmet.

I september 2000 offentliggjorde PNAC afhandlingen "Rebuilding America's Defences". I korthed går dette projekt ud på at sikre USA's verdensherredømme, koste hvad det vil.

Som Stephen Egede Glahn har udtrykt det: Topfolk i Hitlers tredje rige var besat af de samme tanker. Da Bush tiltrådte januar 2001 indgik flere af disse vanvittige mænd i Bush-administrationen.

Som bekendt kom 9/11-forbrydelsen meget belejligt et år efter PNAC's offentliggørelse af vanvidsprojektet. Det er tankevækkende, når vi i vort demokrati kan opleve, at et folketingsflertal på 11 mandater, to mænd og 100 løgne kan træffe en så afgørende beslutning med så store konsekvenser i 2003.

Men det er endnu mere tankevækkende, at Folketinget 14. december 2001 med 101 stemmer mod 11, mange flere mænd og 1000 løgne indleder krigsdeltagelse med USA i Afghanistan. Niels Harrits kronik fra 6. september 2018 opridser de enorme konsekvenser. Der er stof til endnu en kommission.

Endelig undersøges sagen

Afslutningsvis lidt nyt om opklaringen af 9/11-forbrydelsen. Sammenslutningen af arkitekter og ingeniører, (ae911truth.org), har gennem mange år arbejdet på at overbevise advokatsamfundet om myndighedernes mange løgne og fortielser, som står i skærende kontrast til forskeres åbenlyse fakta og vidneudsagn.

Det er nu lykkedes advokatsammenslutningen Lawyers' Committee for 9/11 Inquiry at få godkendt gennemførelsen af et "Grand Jury Investigation Project" på dommerkontoret i New Yorks sydlige distrikt. Herudover indledes der også en retssag mod FBI for manglende indsamling af bevismateriale...

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


03. apr. 2019 - 08:22   03. apr. 2019 - 08:30

Læserbrev

af Peter S. Jessen, akademiingeniør, Ballerup