18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Menneskesynet bag funktionelle lidelser

Menneskesynet bag funktionelle lidelser

Hvem skal man stemme på, hvis man gerne vil sikre sig imod nogle lægers forsøg på at ændre fysiske sygdomme til psykiske?

Hvad er det for mennesker, som gennem 20 år har levet af at udsætte syge borgere for overgreb ved at "stjæle" deres diagnoser på fysiske sygdomme og konvertere dem til deres egne psykiatriske diagnoser?

Det ligner i min erfarings-optik en psykopatisk adfærd: personer, som overtager styringen over andre menneskers liv, og som ikke lytter. Overgreb, som bliver begået med Sundhedsstyrelsens viden og vilje..

Man genkender menneskesynet fra 50'ernes sygehusvæsen, hvor overlægen alene vide, og hvor synet på patienterne var gennemsyret af mistillid til patientens evner til at tage stilling og til patientens intellektuelle formåen.

Hvad er det for mennesker, som udsætter syge borgere for overgreb ved at "stjæle" deres diagnoser på fysiske sygdomme og konvertere dem til psykiatriske diagnoser?

Dette livssyn dominerer også i arbejdsprogrammet bag det "funktionelle" regime, Term-modellen, hvor lægen skal være forstående, men styrende, hvor patientens klager bør overhøres, og hvor patientens familie skal bruges til at hjælpe lægen med at overtale patienten til for eksempel psykofarmaka-behandling.

Mange syge har prøvet disse behandlinger uden resultat, og borgerne lever med deres tilstande og får det bedste ud af det liv, de nu har, og de fleste vil helst leve et liv uden psykofarmaka, som oftest gør dem mere syge.

Jobcentrene er med til at foregøgle deres syge klienter, at de kan blive raske, hvis de opsøger Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, og mange føler sig tvunget til at tage imod "tilbuddet", fordi jobcentrene truer med at tage klientens forsørgelsesgrundlag. (Ingen må faktisk tvinges til forsøgsbehandling, men det oplyser jobcentrene ikke om)

Diagnoserne kan benyttes til at trække sociale sager i langdrag, fordi der er uendelige behandlingsmuligheder i psykiatrien, som klienten kan sendes til i jobafklaringsforsøg efter devisen: Arbejdsevnen kan forbedres lige til den dag, man dør.

Angående menneskesynet: Hvad er det for mennesker, som har samvittighed til at konvertere patienters WHO-godkendte diagnoser på fysisk sygdom til deres egne uvidenskabelige ikke beviste psykiatriske diagnoser år efter år og imod patienternes ønsker og vilje?

Hvorfor tillader Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed en sådan magtudøvelse?

Hvorfor tillader politikerne, at disse overgreb fortsætter både i sundhedsvæsenet og i kommunerne? Og hvor kan syge borgere sætte deres kryds til valget?

29 patientforeninger står sammen imod dette overgreb på syge medborgere.

https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed

 

 

17. nov. 2017 - 08:42   17. nov. 2017 - 08:50

Læserbrev

af Bente Stenfalk, Odense, næstformand i Borgerretsbevægelsen