21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Massakre på Roskilde Sygehus

Massakre på Roskilde Sygehus

Politikerne i Region Sjælland er godt i gang med at ændre signaler, når det handler om planerne med vores sygehuse. Er der mon en dybereliggende årsag til det?

Roskilde Sygehus står over for store besparelser. På regionens sygehuse skæres der 600 stillinger væk. Over 300 ansatte skal fyres, og de 300 ubesatte stillinger bliver ikke genbesat.

Er regionens massakre på vores sygehuse det første skridt på vej til nedlæggelse af Roskilde Sygehus?

Det går særligt hårdt ud over Roskilde Sygehus. Det er en katastrofe for de ansatte og Roskilde by som sådan.

Årsagen skal ses i 2019-budgettet for Region Sjælland.

Et underskud på 157 millioner kroner skal dækkes ind. Herudover skal Roskilde og Køge Sygehuse selv nedbringe deres underskud på 100 millioner kroner.

EU står bag budgetloven

Regeringen fastholder, at der ikke må bruges flere penge på sygehusene. De offentlige udgifter skal holdes i ro. Budgetloven, som er dikteret af EU, får skylden.

Sygehusdirektør Henrik Villadsen har været ude i pressen og garantere, at nedskæringerne ikke går ud over patienterne. Enten er han naiv, eller også taler han mod bedre viden.

Der er også kommet helt andre meldinger fra sygeplejerskerne og lægerne. De forudser store forringelser, når færre hænder skal lave det samme arbejde. Hvor mange af de ansatte vil gå ned med stress i løbet af 2019?

Er regionens massakre på vores sygehuse det første skridt på vej til nedlæggelse af Roskilde Sygehus?

Op til regionsrådsvalget sidste efterår lovede stort set alle kandidater, at sygehuset skulle bevares og udbygges med døgnbemandet skadestue.

Efter valget var der store planer for Roskilde Sygehus. Men nu er de samme politikere godt på vej til at nedlægge det gennem en udsultningspolitik.

Lokal protest

Sygehusgruppen, der i årevis har kæmpet for at bevare vores lokale sygehus, borgmesteren og den lokale fagbevægelse må på banen. Der må rejses en lokal protestbevægelse, så regionen trækker besparelserne tilbage.

Er forringelserne et led i regeringens plan om nedlæggelse af regionerne og oprettelse af sygehusselskaber, der kan være første skridt til privatisering, som EU ønsker?

Lad os bruge denne ulykkelige situation til at få rejst en debat om, hvordan vi får gode sygehuse i offentlig regi, der styres af lokalbefolkningen i samarbejde med de ansatte. De ved, hvor skoen trykker.

Vi skal ikke overlade vores sygehuspolitik til Finansministeriets regnedrenge og folketingspolitikerne.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


30. okt. 2018 - 08:30   30. okt. 2018 - 08:40

Læserbrev

af Svend Erik Christensen, Kommunistisk Parti i Roskilde