26 May 2019  

KBH: Overskyet, let regn, 14 °C

Mange arbejdsskader anmeldes ikke

Mange arbejdsskader anmeldes ikke

Læger og arbejdsgivere anmelder ikke alle arbejdsskader, og mange af vore medlemmer får det heller ikke selv gjort.

Arbejdsskader, som skyldes langvarigt slid på kroppen, som for eksempel ved jord- og betonarbejde, er et overset fænomen, som ofte ikke anmeldes, hverken af lægerne eller af den skadede person selv.
FOTO: andrea Sigaard
1 af 1

Der er mange af vore medlemmer, der ikke får det anmeldt — hvis de har været udsat for langtidsskadelig påvirkning på arbejdet.

Et kæmpe problem er, at næsten halvdelen af landets praktiserende læaer ikke anmelder disse lidelser.

Arsagen til, at praktiserende læger trods deres pligt til at anmelde ikke gør det, kender vi ikke.

mange af vore medlemmer får det ikke anmeldt, hvis de har været udsat for langtidsskadelig påvirkning på arbejdet.

Når arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser ikke bliver anmeldt, så betyder det, at mange af vore medlemmer ikke får nogen arbejdsskadeerstatning.

Det betyder også, at Arbejdstilsynet ikke, ved hvor skaderne sker. Og det medfører at mange firmaer, der har sundhedsskadeligt arbejde, kører under radaren og ikke får det fornødne tilsyn.

Det kan være, at problemet er, at arbejdsgiveren ikke vil anmelde, men i nogle tilfælde kan det også være, at folk ikke får det sagt tydeligt nok til arbejdsgiveren, at der er sket en skade.

Det er vigtigt, at man siger det klart og tydeligt til sin arbejdsgiver, hvad der er sket. Det er også vigtigt, at man snarest efter ulykken/skaden kommer til læge og får skrevet noget til lægejournalen om skaden.

Er man kommet til skade ved arbejdet. skal man have en kopi af anmeldelsen, og nogle uger senere en bekræftelse fra firmaets forsikring.

Vi hjælper selvfølgelig I det omfang, vi kan. Men vi kan ikke løfte problemet alene. De praktiserende læger -som i stor udstrækning ikke anmelder slidskaderne, er et problem på landsplan. Vi vil også forsøge at rejse problemet overfor politikere i folketinget.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


16. nov. 2018 - 08:25   16. nov. 2018 - 08:30

Læserbrev

af Peter Bæk formand for 3F, Transport, Logistik og Byg, Sommervej Århus