11 Dec 2019  

KBH: Overskyet, dis, 5 °C

Mafia-sagen rejses i byrådet

Mafia-sagen rejses i byrådet

Letbanebyggeriet i Aarhus er blevet belastet af vedvarende oplysninger om den italienske mafias indblanding. Sagen rejses nu i byrådet af Enhedslisten.

FOTO: PN
1 af 1

Italiensk mafias indblanding i anlæg af letbanen i Aarhus kræver en skarp reaktion. Enhedslisten foreslår derfor byrådet, at der sættes aktivt ind mod organiseret kriminalitet, og at der desuden strammes op i forhold til sociale klausuler og social dumping.

Kampen mod organiseret kriminalitet er også kampen for  ordentlige overenskomstforhold. 

Som man har kunnet læse i flere medier, så har der tilsyneladende været mafia-virksomheder tilknyttet anlæggelsen af letbanens etape 1. Det "tilsyneladende" er nu et faktum, efter at en dommer i Italien har kendt for ret, at et af firmaerne, der har arbejdet på letbanens etape 1, er mafia-forbundet. 

Der er al mulig grund til at tage truslen fra italiensk organiseret kriminalitet særdeles alvorligt. De senere år har de udbredt deres aktiviteter til flere og flere lande udenfor Italien. Det er vigtigt, at vi reagerer rettidigt.

Enhedslisten forslår, at byrådet står samlet i modstanden mod organiseret kriminalitet, tager problemet alvorligt og handler derpå. Kræver det lovændringer, så må der rettes henvendelse til Folketinget. 

Der er behov for en opstramning i forhold til sociale klausuler og social dumping angående større anlægsprojekter, særligt letbanens etape 2 (på baggrund af foreløbige erfaringer fra etape 1 og desuden metroen, samt nye oplysninger som løbende kommer frem).

Kampen mod organiseret kriminalitet er også kampen for ordnede forhold, herunder ordentlige overenskomstforhold. De to ting kan ikke adskilles.

Forslaget er på dagsordenen på det kommende byrådsmøde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. aug. 2017 - 08:19   29. aug. 2017 - 08:20

Læserbrev

af Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten