21 Feb 2019  

KBH: Overskyet, lette byger, 7 °C

Lovforslaget er en skandale

Lovforslaget er en skandale

Regeringen ønsker at stramme reglerne for udlændinges indgåelse af ægteskab i Danmark.

Ærø får hvert år besøg af par ude fra verden, som benytter sig af, at Danmark har lempeligere regler for indgåelse af ægteskaber end for eksempel en række EU-naboer.
FOTO: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
1 af 1

I disse uger behandler Folketinget Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner med videre).

Baggrunden er, at en række af vore kommuner hvert år får besøg af par ude fra verden, som benytter sig af, at Danmark har lempeligere regler for indgåelse af ægteskaber end for eksempel en række EU-naboer.

Lovforslaget er et voldsomt overgreb mod livet i disse kommuner.

Lovforslaget vil indskrænke kommunernes opgaver og rammer dem, som arbejder med denne specielle form for turisme.

Dels er det en indskrænkning af kommunernes myndighedsopgaver, dels er det et overgreb imod alle de mennesker i området, som på den ene eller anden måde arbejder med denne specielle form for turisme.

Når vi ude i yderområderne har besøg af politikere fra Christiansborg, er alle med på, at "iværksætterkulturen" er en vigtig løftestang for udviklingen.

På samme måde er turismen i disse områder et bærende erhverv.

Man har da også netop her - som følge af, at mennesker ude fra verden kommer til disse kommuner for at blive viet - set initiativer fra almindelige mennesker udvikle sig - med arbejdspladser og bedre økonomi til følge.

Når de samme politikere så gennemfører love, som så kontant er ødelæggende for den positive udvikling, mister disse politikere troværdigheden.

Kommunerne kan selv

Loven er en centralisering og bureaukratisering af et ellers velfungerende arbejdsområde. Kommunerne kan godt selv!

Her på Ærø har vi for eksempel nogle af landets mest kompetente personer, når det handler om at undersøge fremmede id-papirer. Kommunerne har i fællesskab fremsat nogle ønsker om flere værktøjer til deres arbejde, hvilket er afvist.

Hvis der så bare havde været ét sagligt argument for gennemførelsen af loven.

Begrundelsen er angiveligt at stoppe proformaægteskaber mellem EU-borgere og statsborgere fra lande uden for EU og dermed forhindre, at organiserede kriminelle hjælper disse tredjelandsstatsborgere til ophold i et af de andre 27 EU-lande.

Her på Ærø har vi dokumenteret, at der ikke er belæg for de fremførte påstande.

For at forskrække Folketingets medlemmer har man iblandet nogle påstande og antagelser om kvindehandel og kriminelle netværk.

Her på Ærø har vi dokumenteret, at der ikke er belæg for de påstande, som bliver brugt som argument.

Vi har nu fået støtte til vore argumenter i dette høringssvar vedrørende lovforslaget, som er indsendt af Foreningen af Udlændingeretsadvokater:

"Foreningen har stor forståelse for behovet for at bekæmpe menneskehandel og brug af falske dokumenter.

Derimod ses der ikke på nogen måde at være dokumentation for, at der skulle være et problem forbundet med indgåelse af ægteskaber i Danmark, sådan som det synes at indikere i bemærkningerne til lovforslaget.

Umiddelbart ses der ikke at være nogen form for belysning af omfanget af det misbrug, der skulle bestå i, at udenlandske par indgår proforma-ægteskab med det formål at opnå ophold i et andet EU/EØS land.

Faktisk virker det påfaldende, at der alene er henvist til "efterretninger", som Rigspolitiet har modtaget, men ikke en eneste konkret henvendelse fra et andet land."

Hvad er forslagets baggrund?

Ærø Kommune forklarer, at der – når papirerne hos de par, som kommer for at blive viet, gennemgås – er under to procent, hvor der overhovedet er grund til at undersøge papirerne nærmere.

Hvad er da den reelle baggrund for dette lovforslag?

I en tid, hvor der i EU ikke kan laves fælles aftaler om en retfærdig fælles løsning på de store problemer med de mange mennesker, som flygter fra brændende byer, forfølgelse og klimakatastrofer, ønsker regeringen at hjælpe vore sydlige EU-naboer med at svejse deres grænser hermetisk til.

I sin iver efter at hjælpe har regeringen med lovforslaget ikke kun overskredet almindelig humanistisk tankegang. Den har – endnu en gang – bragt sig på kollisionskurs med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Med en række eksempler på følger af lovforslaget advarer SOS Racisme i sit høringssvar vedrørende lovforslaget. Organisationen skriver blandt andet:

"Den foreslåede restriktive bryllupspolitik i Danmark sammen med den etablerede restriktive familiesammenføringspolitik må så i nogle tilfælde kunne antages at medføre, at et par, hvor den ene har dansk, den anden har udenlandsk statsborgerskab, som ønsker at giftes, hverken kan blive gift eller få ophold i Danmark eller i det land, hvor den anden har statsborgerskab".

Foreningen af Udlændingeretsadvokater henviser i sit høringssvar også til Menneskerettighedskonventionens artikel otte med dens beskyttelse af retten til familieliv og til artikel 14, retten til beskyttelse mod diskrimination.

Dette lovforslag er en katastrofe!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. nov. 2018 - 08:00   20. nov. 2018 - 08:10

Læserbrev

af Alex Suszkiewicz, Ærø