23 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Kritik af Arbejderen

Kritik af Arbejderen

To lokale afdelingsformænd for Dansk Metal er forargede over Arbejderens omtale af deres forbundsformand Claus Jensens udtalelser til Børsen.

Det er os fuldstændig uforståeligt, beskæmmende og manipulerende at læse Arbejderens leder fra 30. januar. Lederen retter et kraftigt angreb på vores forbundsformand, Claus Jensen, på baggrund af en artikel i Børsen om ulighed. I lederen bliver det omskrevet til, at Claus Jensen og Dansk Metal er ligeglade med skævvridningen i det danske samfund. Og at vi er ligeglade med, at antallet af fattige børn er steget kraftigt.

Arbejderen bør begynde at sætte sig ind i tingene, før man spytter sine manipulerende angreb ud på Dansk Metal og vores formand.

Da vi både har læst artiklen i Børsen og kender Claus Jensen, vil vi gerne slå fast, at budskabet er, at vi i Danmark i modsætning til Syd- og Østeuropa ikke har working poor. I kraft af høj organisering blandt arbejderne har vi fået stærke fagforeninger, der skal lave overenskomster og sikre, at alle grupper på arbejdsmarkedet løftes på grund af et stærkt solidarisk sammenhold.

Ja vi har kort sagt en velfungerende dansk model. Derfor har vi ikke de problemer, som der er i for eksempel Tyskland, Frankrig, Spanien eller Storbritannien, hvor store grupper på arbejdsmarkedet - blandt andet i servicefagene - ikke kan brødføde sig selv med et fuldtidsjob. De problemstillinger har den danske model og stærke fagforeninger dæmmet op for. Det er fakta.

At det i lederen omskrives til, at Claus Jensen og Metal er ligeglade med skævvridningen i det danske samfund er direkte fejlagtigt.
Der er sket en skævvridning i det danske samfund, hvor der nu er flere fattige børn, flygtninge og kontanthjælpsmodtagere.  Samtidig er lønmodtagernes tryghed under angreb på grund af lavere dækningsgrad i dagpengesystemet og vanskeligere vilkår for at trække sig tilbage, når man er nedslidt.

Men det er altså vilkår, som vi i Dansk Metal sammen med resten af fagbevægelsen slås for at forbedre hver dag. Et forslag herfra er, at Arbejderen begyndte at sætte sig ind i tingene, før man spytter sine manipulerende angreb ud på Dansk Metal og vores formand. Så husk næste gang Arbejderen læser noget fra Metal – det sorte er altså bogstaverne.


 

 
 
 


 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. feb. 2019 - 08:30   07. feb. 2019 - 08:40

Læserbrev

Af Jan O. Gregersen og Lars Henning Hansen, afdelingsformænd i henholdsvis Metal Aalborg og Metal Odense