25 Sep 2018  

KBH: Let skyet, 12 °C

Krifa - en alsidig forretning

Krifa - en alsidig forretning

Regeringen forlanger at landets boligforeninger skal spare to procent på driften. Det passer godt til Krifas målsætninger.

På repræsentantskabsmødet i Silkeborg Boligselskab d 16 maj holdt direktøren Grenå boligforening,  Anders Lisvad, et oplæg om effektivisering af driften. På Djursland arbejder man med et koncept foranlediget af regeringens krav om to procents besparelse på driften.

Krifa bruger deres kapacitet alsidigt i klassekampen – vel at mærke i de herskendes klassekrig imod arbejderklassen og proletariatet.

Det er krasse sager. Jeg hæftede mig især ved en udtalelse om, at det ikke kunne være rigtigt at bruge tid til at tage hensyn til 20 procent utilfredse, nej det var opgaven at være boligforening for de 8o procent tilfredse.

Men altså omlægninger og rationaliseringer over hele linjen. Ja en helt ny kultur på området.

Hvem leverer et sådan koncept, en barsk strategi for nedskæringer og liberalisering? Det gør "Fagforeningen" Krifa. De bruger deres kapacitet alsidigt i klassekampen – vel at mærke i de herskendes klassekrig imod arbejderklassen og proletariatet.

 

 

01. jun. 2018 - 08:54   01. jun. 2018 - 09:00

Læserbrev

af Nils Eigil Christensen, Silkeborg