22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 25 °C

Kræft eller kabling - et svært spørgsmål?

Kræft eller kabling - et svært spørgsmål?

Det påfaldende er ikke at antallet af kræft- og nerveramte stiger. Det er derimod mangelen på erkendelse og ansvar.

I et svensk radiointerview i 2013, sagde professor Lennart Hardell, hvis forskning gjorde udslaget for WHO's betegnelse "2B-muligt kræftfremkaldende" i 2011, at mikrobølgestrålingen fra det trådløse ér kræftfremkaldende, og at der ikke findes nogen grund til, at vi tillader, at vores børn eller unge udsættes for denne stråling i børnehaver, skoler med videre.

At spærre børn og lærere inde i mikrobølgebestrålede klasseværelser er en utrolig forbrydelse.

De forskere, der lyttes til af myndighederne har ofte forbindelse til industrien, og han anser det for nødvendigt, at der opbygges en opinion blandt og krav fra forældre, før tingene ændres.

I 2015 udsendte nu 236 forskere i elektromagnetisk felt (EMF) fra 41 nationer en appel til WHO og FN, hvori de tilskriver de store stigninger i kræft til udbredelsen af det trådløse. Især hjernekræft.

I august i år blev der tilføjet et tillæg, hvor de anbefaler, at den planlagte og altomfattende 5G-teknologi, der indebærer millimeterbølger ved meget højere frekvenser, bliver underlagt en uafhængig helbreds- og sikkerhedsvurdering, da de frygter endnu større skade på mennesker og natur, herunder kræft og neurologiske sygdomme.

Tidligere kaptajn i Canadas flåde, Jerry Flynn, skriver i sit opråb fra 2016 med titlen, "At spærre børn og lærere inde i mikrobølgebestrålede klasseværelser er en utrolig forbrydelse", at det er tid til at vågne op og indse, at børn bliver "utilsigtet, men alvorligt skadet af teknologi-ignorante, uansvarlige myndigheder".

Og at USAs forsvar længe har vidst, at de mest skadelige radiofrekvenser for mennesker er de, som bruges til blandt andet mobiltelefoni, WiFi, mikrobølgeovne med videre. Frekvenserne går igennem alle organer og organsystemer og bringer dem i fare. Især pulsereringen. "Det er præcis derfor, disse frekvenser bruges til mikrobølgevåben", fastslår Flynn.

Det er ikke de store stigninger i kræft, neurologiske eller neuropsykologiske lidelser - ikke mindst hos børn - der er en gåde, men det enorme fravær af indsigt og voksenansvar.
 

 

03. jan. 2018 - 08:45   03. jan. 2018 - 08:50

Læserbrev

af Kirsten Maise Pedersen, Vejle