25 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 9 °C

Kommunister og flygtninge

Kommunister og flygtninge

Skal vi tillade alle flygtninge af komme ind i vores land, fordi kapitalismen er menneskefjendsk og driver mennesker væk fra deres hjemlande?

Arbejderen har sat fokus på flygtningespørgsmålet. Det er godt og vigtigt. Jeg håber, der er flere, der vil deltage i debatten ud over Flemming Petersen den 8. november.

Men jeg er ikke enig med Flemming, når han lægger op til, at det er en tilfældig borgerlig domstol i Frankrig, der skal lægge rammerne for, hvad vi mener om for eksempel burkaer.

Vi må som kommunister gå ind for grænsekontrol, og de flygtninge, der ikke opfylder kravene til asyl, må udvises af landet.

Burkaer ser sjove og underlige ud i det danske bybillede. Som Robert Mathiasson, formand for Kommunistiska Partiet, Sverige, siger i Arbejderen den 15. november: "Det er noget bras og reaktionært". Men han siger også, at det er op til voksne mennesker selv at klæde sig, som de vil.

Det er jeg enig i. Men ikke ud fra en domstolsafgørelse i Frankrig.

Flemming mener ikke, at vi etisk og moralsk kan hindre flygtninge i at komme ind i Danmark. (Jeg går ud fra, at vi her kun diskuterer krigsflygtninge og ikke fattigdomsflygtninge.)

Det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Skal vi bare have åbne grænser, fordi kapitalismen viser sig fra sin sande natur, barbarisk, menneskefjendsk, og driver mennesker væk fra deres hjemlande?

Robert Mathiasson åbner for i debatten, om ikke det er meget bedre at beskytte flygtninge i deres hjemland/nærområder? Et spørgsmål som Lotte Rørtoft ikke tager fat på i sin kronik den 15. november i Arbejderen. Men det er et centralt spørgsmål.

Der er områder i Syrien, der ikke er under IS’ kontrol. Der er befriede områder, og områder, der aldrig har været under IS. I det nordlige Syrien har kurderne i samarbejde med andre etniske og religiøse grupper oprettet et selvstyre, Rojava. De opfordrer folk til at blive og opbygge samfundet.

Vi skal kæmpe for en reguleret og human flygtningepolitik, der tager udgangspunkt i individuel prøvelse af de angivne grunde til at søge asyl. Vi må som kommunister gå ind for grænsekontrol, og de flygtninge, der ikke opfylder kravene til asyl, må udvises af landet.

Med til debatten hører også, hvad vi gør af flygtningene, når de er i Danmark. Selvfølgelig skal de ikke placeres i fattige udkantskommuner som Langeland og Thisted.

Det er de rigeste kommuner og områder, der skal tage sig af flygtningene. Det er her de bedste skoler er, og her de har de største resourcer. Men det er også her, at de rige, som tjener på krigspolitikken, bor. Krigspolitikken, der skaber de enorme flygtningestrømme.

Flygtningene skal for eksempel indkvarteres i Gentofte, Egedal, Frederiksberg, Rudersdal på Sjælland eller Risskov og Skåde ved Århus.

 

07. dec. 2016 - 08:43   07. dec. 2016 - 08:50

Læserbrev

af Per Nielsen, Århus