26 May 2019  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Klag til Styrelsen for Patientsikkerhed

Klag til Styrelsen for Patientsikkerhed

Lige nu er der mulighed for, at læger, der fejlagtigt har benyttet sig af muligheden for at overføre fysiske lidelser til kategorien Funktionelle Lidelser, kan blive draget til ansvar.

I 2013 udgav Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) trods kritiske høringssvar en "Klinisk vejledning for funktionelle lidelser", som praktiserende læger har været en flittig bruger af.

Alt for mange patienter har fået fejlagtige subjektive skøn om funktionelle lidelser (FL)  ud fra en vejledning, der har frasorteret skadelige miljøfaktorer og årsagsforklaringer.

Alt for mange patienter har fået fejlagtige subjektive skøn om funktionelle Lidelser.

Patientsikkerheden er ikke i orden, når piskesmæld, Mtræthedssyndrom samt overfølsomhedsreaktioner står på en liste over Funktionelle Lidelser. Patienter med subjektive skøn om Funktionelle Lidelser er blevet indberettet til regioner med koderne F 44 eller F 45, det vil sige med ikke psykotiske, psykiske Lidelser, fordi deres somatiske/fysiske lidelser ikke er blevet udredt.

Somatiske lidelser og negative miljøreaktioner er blevet usynliggjort. I 2018 udsendte Sundhedsstyrelsen  en rapport med forslag til udbredelse af det liaisonpsykiatriske arbejde med Funktionelle Lidelser i hele Sundhedsvæsenet, og læge Anders Beich, formand i DSAM's bestyrelse, har meldt skriftligt ud, at ovennævnte vejledning nu skal henføres til historiske vejledninger.

DSAM vil lade det være op til Sundhedsstyrelsen at tage stilling til, hvordan fremtiden skal forme sig på dette område.

Lægerne kan drages til ansvar

Men det fritager ikke praktiserende læger for at få pådraget et ansvar for fejlvurderinger og fejlbehandlinger i perioden 2013 - 2018.

Derfor opfordres patienter, der har fået et fejlagtigt subjektivt skøn om en funktionel lidelse, hvor patientsikkerheden ikke var inddraget, til at klage til enhedschef Charlotte Hjort og sende den til Senord@sst.dk

Der er allerede indsendt flere konkrete klager over fejlagtige subjektive skøn om Funktionelle Lidelser til støtte for enanmeldelsessag, som læge Stig Gerdes har anlagt imod Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser.

Lige Nu, at der er håb om, at lægelig uvidenhed og manglende opdatering om nye sygdomme med opfølgende fejlagtige subjektivt skøn om Funktionelle Lidelser kan ansvarliggøres gennem Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


20. sep. 2018 - 08:18   02. okt. 2018 - 11:13

Læserbrev

af Bente Stenfalk, formand for Borgerretsbevægelsen og Bente-Ingrid Bruun, pensioneret klinisk børnepsykolog og fagbogsforfatter