17 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Kampen mod skifergas er ikke slut

Kampen mod skifergas er ikke slut

I løbet af året skal Folketinget igen beslutte, om der skal gives nye bevillinger til forsøg med skifergas.

Aktivister fra skifergaslejren i Dybvad i Vendsyssel, som dagligt protesterede ved det store boretårn, hvor det franske firma Total gennemførte sine prøveboringer.
FOTO: PN
1 af 1

EU kommissionen har længe forsøgt at skabe fælles regler for regulering af skifergas for at imødegå modstanden i EU-parlamentet og befolkningen. Industrien har i hele forløbet haft stor indflydelse på processen, men alligevel er oliebosserne ikke tilfredse med de vejledende principper om bedste praksis, som blandt andet den den danske udredning om skifergas bygger på. 

I både England og Polen  forsikrer politikerne befolkningen om, at alt foregår fuldt forsvarligt, samtidig med at de bag lukkede døre arbejder efter en helt anden dagsorden.

Den engelske avis The Guardian afslører i en artikel den 10 september 2015, hvordan Totals chef i et lækket brev presser EU-kommissionens næstformand Frans Timmerman. Brevet er underskrevet af ni store olieselskabers topchefer.

Oliebosserne skriver blandt andet: "Kravet om brug af bedste teknologi og risikostyring er besværligt, tidskrævende og af meget lille værdi. Vi opfordrer meget kraftigt til at kravet bliver trukket tilbage, i modsat fald vil det alvorligt forværre et allerede skrantende investeringsklima for olie- og gasproduktion i Europa". 

I både England og Polen, hvor der er boreprogrammer i gang, støtter de ledende politikere op om industriens dagsorden, og modarbejder de fælles EU-regler. Her kører politikerne det samme dobbeltspil som olieindustrien, hvor de udadtil overfor befolkningen forsikrer om at alt foregår fuldt forsvarligt, samtidig med, at de bag lukkede døre arbejder efter en helt anden dagsorden.

I Danmark skal Folketinget i løbet af året beslutte, om der igen skal lukkes op for nye licenser til skifergas. Den forudgående proces har været præget af, at danske toppolitikere og embedsmænd i Energistyrelsen har haft deres skjulte dagsorden og hele vejen igennem sikret Totals interesser.

Hvis den kommende behandling i Folketinget skal udvikle sig til andet end en skueproces, hvor resultatet er aftalt på forhånd, kræver det et massivt pres på folketingspolitikerne fra borgere, organisationer og kommunalpolitikere. Kampen mod skifergas og hele den udemokratiske proces er langt fra slut.

 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


29. apr. 2016 - 09:46   29. apr. 2016 - 09:50

Læserbrev

af Jens Voldby Crumlin, Brønderslev