21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 4 °C

Køge Kommune skærer ned på de ældre

Køge Kommune skærer ned på de ældre

Forholdene for de ældre er igen kommet i fokus i Køge i forbindelse med budgetforhandlingerne. Nu skal der atter skæres ned.

Siden 2007 er der i Køge Kommune blevet foretaget nedskæringer på ældreområdet.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har en retorik, som kan få ældre til at at tro, at de vil få en tålelig alderdom.

Som nogle få af de nedskæringer kan næves: fratagelse af hjemmehjælpen, ophør af indkøbsordningen, opfulgt af stop med vasketøj og indførelse af brugerbetaling og det sidste skud på stammen: at ældre ikke kan få en årlig rengøring.

Det må konstateres, at der ikke eksisterer den store opfindsomhed, når det gælder besparelser i Køge Kommune - det er fortrinsvis børn og ældre, der må undgælde. Under finanskrisen fik den skylden for besparelserne på kernevelfærden.

Løkke synes, det går godt

I øjeblikket går det endda efter statsministerens opfattelse ufattelig godt.

Medmindre højkonjunkturen og et fald i ledigheden og de deraf øgede skatteindtægter er gået udenom Køge Kommune, så kunne det være godt at få at vide, hvorfor Køge Kommune stadigvæk føler et behov for at forringe ældreplejen.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har en retorik, som kan få ældre til at at tro, at de i det mindste vil få en tålelig alderdom.

Denne illusion bliver de ældre hurtig hevet ud af, når kommunalbestyrelsesmedlemmer fra DF og S ikke alene kun ser sparepotentiale i de ældre (og børnene), men rent faktisk fører disse nedskæringer ud i livet. Det ser ud til at være blevet en kutyme.

S og DF vil gerne vurderes på blandt andet deres ældrepolitik, man må håbe for de partier, at ældre ikke sammenholder partiernes politik på ældreområdet og den måde partierne udmønter den ude i virkeligheden gennem deres kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Frygten for at blive gammel

Mange mennesker frygter i følge meningsmålinger at blive gamle. Denne politik på ældreområdet, som blandt andet Køge Kommune praktiserer, er bestemt ikke med til at afhjælpe frygten.

Det er som om mange politikere har glemt, at det er de ældre generationer der ved slid og hårdt arbejde samt sparsommelighed var grundlaget for den velfærdsstat, som de pågældende politikere ikke har været tilbageholdende med om at tage æren for.

Takken til den gruppe mennesker i vort samfund er, at der påviseligt skæres ned på den kerne-velfærd, som skulle komme dem til gode i alderdommen - og som i øvrigt var et af målene med opbyggelse af velfærdsstaten.

Hvis denne tendens fortsætter bliver de nuværende politikere i blandt andet S og DF husket for at være dem, der langsomt og roligt afmonterede velfærdsstaten

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2018 - 08:57   07. sep. 2018 - 09:00

Læserbrev

af Kim Nielsen, Køge