09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 15 °C

Investerer du i fremtiden hver dag?

Investerer du i fremtiden hver dag?

Det er frustrerende at arbejde med børn, som jo er vores fremtid, når man samtidig føler, at vi ikke gør det godt nok.

Hver dag, når jeg går på arbejde, investerer jeg i vores fremtid, på trods af at jeg ikke arbejder inden for den finansielle sektor. Jeg er hverken bank- eller investeringsrådgiver. Men jeg ved, at den investering, jeg gør hver dag, ikke giver den form for økonomisk afkast, jeg ønsker. Jeg ved, at min investering er forgæves. 

Pædagogernes arbejdsvilkår giver hverken tid eller kvalitet til at skabe livsduelige mennesker, der vil kunne fungere i et samfund under konstant forandring.

Jeg er nemlig pædagog.

Jeg står hver eneste dag i situationer, hvor hverken jeg eller mine kollegaer kan udføre vores arbejde tilfredsstillende.

Jeg oplever dagligt situationer, hvor jeg med modløshed hører mig selv sige: Jeg er bekymret for fremtiden.

Bekymret for børnene

Jeg er bekymret for børnene, vores børn. Jeg mener ikke, at pædagogernes arbejdsvilkår giver hverken tid eller kvalitet til at skabe livsduelige mennesker, der på sigt vil kunne fungere i et samfund, som er under konstant forandring. Hvorfor? Fordi der konstant spares på børneområdet. Fordi stillinger nedlægges, pædagoger erstattes af medhjælpere, og de administrative opgaver bliver flere og flere.

James Heckman er nobelpristager i økonomi. Han har analyseret effekten af tidlig kvalificeret pædagogisk arbejde. Han har fundet ud af, at børn, der går i en højkvalitetsinstitution, blandt andet får styrket deres sproglige, sociale og kognitive udvikling, og at disse børn klarer sig bedre både uddannelsesmæssigt og senere hen på arbejdsmarkedet.

BUPL's seneste undersøgelse om kommunernes budgetter for 2019 viser, at der er besparelser på børneområdet i hver anden kommune på i alt 133.000.000! Ja – du læste rigtigt.

Bedre normeringer

Hvordan kan besparelserne, der blandt andet betyder færre hænder og flere børn, blive ved? Allerede nu er situationen i institutionerne at sammenligne med decideret omsorgssvigt. Vi svigter vores børn, vores fremtid. Med besparelserne på børneområdet skyder vi os selv i foden på lang sigt. Er det virkelig det samfund, vi ønsker at skabe?

Jeg kan med det samme sige nej. Jeg ønsker mig et personale, der er uddannet, og en bedre normering. 

Det er demotiverende at gå hjem fra arbejde med sætningen: Nå, men i dag var da en o.k. dag, ikke? Det er den sætning, jeg siger til mine kollegaer hver dag. En sætning vi siger for at retfærdiggøre, at vi ikke nåede de ting, vi gerne ville med børnene den dag. En hverdag hvor vi nøjes, en hverdag hvor vi ikke giver vores børn den kvalitet, de har behov for og ikke mindst krav på.

Hvorfor er politikerne i mange år gået den forkerte vej, og hvorfor har de sparet efter salamimetoden i vores daginstitutioner, når vi ved, at det modsatte er det rigtige for vores børns fremtid?

Kære politikere, jeg har løsningen: Tidlig og kvalificeret indsats er vejen frem. Det er netop hér, investeringer, der giver samfundsmæssig afkast, findes.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. nov. 2018 - 08:56   14. nov. 2018 - 09:00

Læserbrev

af Majken Hall Høst, København