21 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 3 °C

Hvorfor betaler vi indkomstskat?

Hvorfor betaler vi indkomstskat?

Der brug for helt nye ideer på det skattepolitiske område. Det vil være godt at få en debat herom frem til det næste folketingsvalg.

En undersøgelse fra Skat viser, at færre virksomheder oplever risiko for skattekontrol. Langt færre virksomheder frygter at blive taget i snyd.  Den slags udmeldinger får mig til at tænke:  hvad med at afskaffe indkomstskatten, selskabsskatter og moms? 

Sammen med en pengereform skal jord og naturressourcer overgå til samfundseje mod erstatning til de nuværende jordejere.

De fælles offentlige udgifter i et rets- og velfærdssamfund kan kun ske på basis af vor produktion. I dag er det også gennem vor produktion, at vi får betalt vore offentlige udgifter, men mit forslag er mere enkelt og retfærdigt.

Jeg foreslår et system, hvorved købekraften af vore penge til forbrug nedskrives med værdien af forlods betalte offentlige udgifter, og de kun kommer fra arbejde med vareproduktion og tjenester borgerne imellem, ingen optagelse af udenlandske lån, fri valutakurs. Disse reformer sikrer, at vores import ikke overstiger eksporten.

Vi kan på andelsbasis oprette en samfundsbank, der skal udstede og udlåne rentefrie penge som et praktisk byttemiddel og ikke andet.

Sammen med en pengereform skal jord og naturressourcer overgå til samfundseje mod erstatning til de nuværende jordejere (efter den ved de offentlige vurderinger fastsatte jordværdi), og for brugsretten betales en lejeafgift til samfundet.  Vi skal have fjernet al spekulation i jord og penge og skabe forudsætninger for social retfærdighed. Købekraft bør  kun fås ved en arbejdsindsats eller ved vareproduktion samt ved bevilling af sociale ydelser, herunder pensioner.

Vi kan få et stort fald i vort omkostningsniveau til gavn for vort erhvervsliv og beskæftigelsen. Leveomkostninger kan falde meget, og vi kan få en god økonomi for samfundet og den enkelte borger.  Og arbejdstiden bør nedsættes til 30 timer. Jeg ønsker en god debat herom til næste folketingsvalg. Lad eksperter foretage fornødne beregninger, så vore politikere har et godt grundlag at debattere udfra.  Jeg bemærker, at Uffe Elbæk, fremsynet som han er,  har sagt, at skatten skaL ned på arbejde og gerne på nul.

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. sep. 2018 - 08:47   07. sep. 2018 - 08:50

Læserbrev

af Jens Chr. Stausholm Christensen, tidligere skatterevisor, Esbjerg