14 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 21 °C

Hvordan kan etniske minoriteter integreres?

Hvordan kan etniske minoriteter integreres?

Hvis danskerne møder flygtninge og indvandrere med en positiv indstilling, er forudsætningen for et godt integrationsforløb til stede.

En venlig modtagelse er afgørende, når nye mennesker stifter bekendtskab med det danske samfund.
FOTO: Thomas Lekfeldt/Scanpix
1 af 1

Selv efter mange år med etniske minoriteter er debatten om integration aktuel. Mit bud bygger på årelang erfaring med familiebehandling samt undervisning af fagfolk.

De, der viser interesse for integration, har som regel arbejde, og arbejdsgivere og kolleger har værdsat dem.

Stort set alle, jeg har mødt, har villet integreres. Forældrene ønsker, at deres børn skal lære dansk, få en uddannelse og have danske venner. Forældrene ved, at de ikke ville have samme muligheder i hjemlandet.

De, der viser interesse for integration, har som regel arbejde, og arbejdsgivere og kolleger har værdsat dem. Også gennem børnene har de mødt imødekommende myndigheder, så danskere opleves som gode mennesker.

Danskernes holdning afgørende

Mødet med danskere via arbejde, myndigheder og naboer spiller en stor rolle, da integrationsvillige ikke har oplevet, at danskere ser ned på dem og deres kultur, men tværtimod har vist interesse og nysgerrighed.

Interessen for integration kan også skyldes sammenligninger mellem styreformer. I hjemlandet er politikere korrupte og tænker på sig selv, men i Danmark tænker de på befolkningen.

Derfor ser gruppen en fremtid her og vil være en del af samfundet. Forældrenes positive indstilling smitter af på børnene.

Jeg møder også grupper, som ikke er integreret og ikke gør en indsats for at blive det. Det er bekymrende, da gruppen lever isoleret og har et negativt syn på samfundet, som får skylden for alle problemer. Holdningen er, at hjemlandet er bedre end Danmark.

Gruppen videregiver negativ social arv fra generation til generation, og det må forebygges. Jeg forventer dog ikke, at alle kan integreres, da gruppen kan indeholde radikale elementer, der er imod det danske samfund.

Mit bud på integration

Jobcenter, institutioner, uddannelser og andre skal bryde isolationen og gå i dialog for at vurdere hver enkelt. Den enkelte skal kende myndighedernes krav og konsekvenserne, hvis ikke man opfylder dem. Myndighederne skal afdække udfordringer og skabe udviklingsmuligheder. 

Med hjælp fra institutioner og skoler skal forældre tage ansvar for egen og børnenes integration. Forskellige initiativer skal støtte unge i at få en uddannelse. 

Alle skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet, så de får en følelse af at være til gavn. Et negativt eller fjendtligt syn på samfundet skal hurtigt bearbejdes, og konsekvenserne af en fjendtlig holdning skal gøres tydelige.

Alle i den offentlige debat skal tænke over retorikken, da grovheder og diskrimination er benzin på bålet. 

Gruppen er selv ansvarlig for sin integration, men vi andre må hjælpe med de nødvendige forudsætninger, nemlig sprog, uddannelse og arbejde samt kulturelle og samfundsmæssige kompetencer.

 

04. okt. 2017 - 08:05   04. okt. 2017 - 08:10

Læserbrev

af Ahmet Demir, socialkonsulent, Hvidovre