18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Hvor blev energien af i valgkampen?

Hvor blev energien af i valgkampen?

Valgkampen er overstået, og der er ikke mange, der har berørt spørgsmålet om energi og bæredygtighed.

En nylig meningsmåling fra Norstat viste, at grønne spørgsmål af vælgerne rangeres på tredjepladsen blandt kommunalvalgets temaer. Det er der al mulighed grund til.

Klimaforandringerne truer, og vi står foran en potentiel biodiversitetskrise af episk omfang.

Desuden har danske kommuner rent faktisk betydelig indflydelse på miljøområdet.

Nyere undersøgelser viser, at biomasse som flis og træpiller er alt andet end klimavenlig på kort og mellemlangt sigt

Derfor kan det undre, at ét grønt spørgsmål, der har enorm betydning for klima og biodiversitet, ikke har haft en større plads i valgkampen.

Jeg tænker specielt på energipolitikken, et område hvor mange kommuner i kraft af de lokale forsyningsselskaber spiller en stor rolle.

På kommunalt niveau ser vi i disse år en voldsom omstilling i energiproduktionen fra fossile brændsler til biomasse som for eksempel flis. Omstillingen fremstilles endda som "grøn", "klimavenlig" og "bæredygtig".

Dette sker, uagtet at nyere undersøgelser viser, at biomasse som flis og træpiller er alt andet end klimavenlig på kort og mellemlangt sigt.

Samtidig indebærer overdreven udvinding af skovbiomasse hyppigt stærke indgreb både i danske og udenlandske skove til skade for skovenes biodiversitet.

Vælgerne havde derfor fortjent en ærlig, åben og nuanceret debat om dansk energipolitik – også den kommunale. 

21. nov. 2017 - 08:30   21. nov. 2017 - 08:40

Læserbrev

af Gry Bossen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove