20 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Hvem snyder mest i skat og moms?

Hvem snyder mest i skat og moms?

Også mindre virksomhedsejere udnytter med statsautoriserede revisorers hjælp den danske skattelovgivning.

Debatten om og forargelsen over de store multinationale virksomheder, fonde og pensionskassers umoralske og ulovlige udbytteskat og momsrefusion, der koster de danske skatteborgere mange milliarder kroner, går højt.

Mange udnytter muligheden for at trække deres private udgifter fra over deres virksomhed.

Politikerne er forargede og vil forsøge at få nogle af de mange penge tilbageført til statskassen.

De glemmer helt, at også danskerne kan det der med at rage til sig af andres penge. 

De små snyder også

Nedenstående eksempler har fundet sted igennem mange år og fortsætter, indtil politikerne sætter en stopper for de muligheder, der er, for uretmæssigt at undgå at betale skat og moms til gavn for fællesskabet.   

Dansk erhvervsliv udnytter med statsautoriserede revisorers hjælp den danske skattelovgivning.

Mange virksomhedsejere og handelsfolk udnytter muligheden for at trække deres private udgifter fra over deres virksomhed.

I mange mindre virksomheder handler ejerne privat på virksomhedens Dan/Visakort og frarøver derved statskassen skat og moms.

Den private bolig, dens vedligeholdelse og inventar, samt en stor del af det daglige forbrug, ligesom egen og familiens beklædning købes via virksomhedens Visa/Dan kort.

Bilen trækkes fra

Privatbilen købes af den private virksomhed og nedskrives efter de gældende skatteregler. Når den er nedskrevet til 0 kroner, sælges den privat, eventuelt til sælgeren hos den bilforhandler, hvor den næste bil købes.

Den næsten nye, nedskrevne bil sælger den fohandleren så privat videre til bilforhandleren, hvor han er ansat, og derved frigøres et beløb, der ikke fremkommer på den oprindelige sælgers og virksomheds skattebillet.

Dette beløb kan nu bruges til delbetaling af den nye, i egen virksomhed købte bil. Driftsudgifterne til bilen fratrækkes i virksomhedens regnskab, selv om bilen for det meste bruges privat.

Alle udgifter til vedligeholdelse og brændstof købes via virksomhedens Visa/Dan kort.

Kendt er det også, at mindre virksomhedsejere med samtidigt lønnet arbejde andetsteds også trækker transport til og fra arbejde fra på skattebilletten vedrørende lønindtægten hos anden arbejdsgiver.

Ud over de - i lovgivningen utilsigtede - opnåede skattefordele vil der kunne foretages momsfradrag, der koster staten enorme summer.

Mange mindre virksomhedsejere har kun en meget lille indtægt af deres egen virksomhed. De ser derfor disse omgåelser som en mulighed for at kunne spare i personskatten.

Og hvis de har ansatte, bruges det manglende overskud som argument for ikke at udbetale en rimelig løn til deres medarbejdere.
Hvor mange milliarder kroner, der snydes for på denne måde, var det måske rart at finde ud af.
                                                                                          

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


08. jan. 2019 - 08:47   08. jan. 2019 - 08:50

Læserbrev

af Peer Pedersen, Frederiksværk