23 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 10 °C

Hvem kontrollerer dem, der kontrollerer folket?

Hvem kontrollerer dem, der kontrollerer folket?

Skaber regeringens nye ledelseskommission mere velfærd eller bruges den bare til kontrol?

Den nye regering vil nedsætte en ledelseskommission, der skal "understøtte god ledelse i hele den offentlige sektor," for at den offentlige sektor skal levere "gode og effektive løsninger til borgerne og virksomheder."

"Det kræver, at vi frisætter den dynamik og faglighed, der er hos de dygtige offentlige medarbejdere," skriver man i regeringsgrundlaget.

Men offentligt ansatte bruger lige nu en fjerdedel af deres tid på dokumentation, ifølge en ny undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4. Hvor er dokumentationen for, at al denne dokumentation er med til at forbedre den offentlige service?

Offentligt ansatte bruger lige nu en fjerdedel af deres tid på dokumentation, ifølge en ny undersøgelse foretaget for Ugebrevet A4.

Regeringens nye ledelseskommission kunne i henhold til regeringsgrundlaget derfor passende sikre, at skiftende regeringers og kommuners New Public Management-logik, hvor dokumentation og konkurrence styrer den offentlige sektor, også kommer til at gælde for deres eget og deres embedsmænds virke.

For hvis en sådan undersøgelse af hele New Public Management-systemet skulle vise sig ikke at have en positiv effekt, der modsvarer mere end den fjerdedel af tiden, som går til dokumentation, skal den vel ændres for at "frisætte dynamik og faglighed" og skabe de "gode og effektive løsninger", som regeringen lover? 

Ellers er denne tid reelt spildt i forhold til kerneopgaver, som blandt andet politiet, lærerne, pædagogerne, sygeplejerskerne og socialrådgivere udfører hver dag under stigende pres, blandt andet fordi en fjerdedel af deres tid sluges af dokumentation. 

I New Public Managements hjemland, Storbritannien, har forskere rent faktisk undersøgt, om systemet har haft en positiv effekt i de 30 år, man har benyttet sig af det.

I 2015 konkluderede to anerkendte forskere i New Public Management, Christopher Hood og Ruth Dixon, at tre årtier med systemet havde ført til "højere omkostninger og flere klager." De administrative omkostninger steg "betragteligt," selv om antallet af ansatte i den offentlige sektor blev reduceret med en tredjedel i perioden.

Hvis den nye regering vælger ikke at dokumentere, om den fjerdedel af tiden, som offentlige ansatte bruger på dokumentation, er med til at skabe en bedre offentlig sektor, må vi konkludere, at det hele måske ikke handler om at skabe en god eller bedre offentlig sektor, men i stedet om en centralt styret mistillid til de offentligt ansatte, og et deraf følgende ønske om standardisering og kontrol. 

 

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. dec. 2016 - 08:01   14. dec. 2016 - 08:10

Læserbrev

af Peter Kenworthy, journalist