16 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 10 °C

Hvad med de svageste i samfundet?

Hvad med de svageste i samfundet?

Det er ikke nok at statsministeren taler om fællesskab og solidaritet. Det hænger ikke sammen med, at de svageste i vores samfund får frataget deres hjælp.

Efter min mening, var der ikke "kød" på Helle Thorning-Schmidts nytårstale. Hun blev ved med at tale om fællesskab og solidaritet. Men jeg spørger, hvad med de svageste i samfundet, som ikke er i stand til at tage en uddannelse eller få et arbejde? Her mener jeg de hjemløse, som der bliver flere og flere af og mennesker med handicap, som ikke kan få nok hjælp til at komme i uddannelse eller komme på arbejdsmarkedet.

Vi har jo set flere og flere eksempler på, at mennesker med handicap får frataget deres hjælp, således at de ikke kan få hjælp til deres studier eller til at komme i arbejde. Vi taler simpelthen om dem, som har BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance).

Mennesker med handicap får frataget deres hjælp, således at de ikke kan få hjælp til deres studier eller til at komme i arbejde

Regeringen med beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og socialminister Karen Hækkerup (S) i spidsen har gjort det således fra 1. januar 2013, at der fremover kan tildeles minifleksjob på ned til to timer om ugen. Men hvad hjælper det, hvis man som handicappet får BPA-ordningen skåret ned, så man ikke kan få det fleksjob, som man er visiteret til, fordi man har mistet sin hjælp? Ikke et ord om det fra Helle Thorning-Schmidts side.

Det andet problem, som også er væsentligt, er de stigende antal af hjemløse. Der er blevet sat en hjælpepakke i gang til de hjemløse og til organisationer, som arbejder med de hjemløse. Resultatet er udeblevet. For som sagt er der flere og flere som bliver hjemløse. Hvordan skal de hjemløse klare sig, når ikke engang hjælpepakken fra folketinget er nok?

Hvis det var Helle Thorning-Schmidts strategi ikke at nævne dem, som ikke er "til gavn" for Danmark – de svageste -, så må hun tro om, for hvis alle skal med i fællesskabet, så skal der også være plads til dem.

Så kære Helle Thorning-Schmidt, det er ikke nok at tale om at flere og flere unge skal i arbejde og at vi skal handle med Asien, for at få beskæftigelsen op, når de svageste i samfundet ikke kan få den hjælp de brug og behov for!

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


10. jan. 2013 - 09:45   10. jan. 2013 - 09:45

Læserbrev

af Jesper van der Schaft, Åbyhøj, handicappet