18 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 12 °C

Hvad med arbejdsløsheden?

Hvad med arbejdsløsheden?

Kan jobcentrene overhovedet gøre noget ved arbejdsløsheden? Om få dage kan du stemme om at give dem større muligheder.

På et superligahold får den samme spiller skylden, hver gang holdet taber, selv om det ikke er den ringeste spiller på holdet. Hvor længe mon der går, før spilleren er den ringeste på holdet?

Udskift nu spilleren med en dygtig medarbejder, som bliver arbejdsløs og har svært ved at finde et arbejde, og som måske tilmed ikke har papir på sine kvalifikatuiner

Når man ser på jobcentrenes ageren rundt om i landet, hvilke chancer gives der så i dag for at komme tilbage på holdet og hvad med økonomien?

Giver lovgivningen overhovedet jobcentrene mulighed for ar gøre noget ved problemet?

Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger tilværelsen.

Dette er vores grundlovs ord vedrørende enhvers ret til arbejde i staten Danmark, og det burde samtidig med tanke på, at vi er et kapitalliberalt samfund, være den vigtigste regel i vores hverdag.

Hvis du mener, at ovenstående trænger til at blive ændret, er chancen der om ganske få dage, hvor din kommune tilbyder dig at stemme om, hvem der kan at lave om på dette og mange andre problemstillinger i din kommune.

17. nov. 2017 - 08:54   17. nov. 2017 - 09:00

Læserbrev

af Klaus Jensen, Randers, byrådskandidat for Socialdemokratiet