24 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Hetz mod ældre der søger seniorjob

Hetz mod ældre der søger seniorjob

Med forkerte påstande forsøger Frederiksberg Kommune at slippe for at ansætte ældre arbejdsløse i seniorjob. Det ville klæde kommunen at undskylde overfor de arbejdsløse.

FOTO: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
1 af 1

Jeg bliver vred, når Frederiksberg Kommune udtaler sig nedladende og fejlagtigt om ældre arbejdsløse, der skal i seniorjob.

Det er en hetz mod borgere, som har knoklet på arbejdsmarkedet og i en sen alder er blevet arbejdsløse.

Fordi de har betalt til efterlønsordningen, har de ret til et seniorjob, hvis de taber dagpengeretten og har under fem år til efterlønnen. 

Kommunerne har reelt ingen udgifter forbundet med ansættelsen af seniorjobbere.

Kommunen skriver i et notat, at "alle personer, der har ret til seniorjob, igennem en længere periode ikke selv har været i stand til at skaffe sig beskæftigelse".

Ordningen er betalt

Men for det første: Den længere periode, der nævnes, er faktisk kun to år, sammenlignet med at man tidligere havde en fire-årig dagpengeperiode.

For det andet er det et faktum, at ældre ofte fravælges i jobansættelsesprocessen.

For det tredje: Det er ikke udelukkende folks eget ansvar at finde job. Kommunen/jobcentret har et ansvar for at støtte sine borgere i at få job.

Kommunen skriver: "Det forhold, at personer i seniorjob aflønnes med overenskomstmæssig løn, indebærer, at ordningen er væsentligt dyrere for det offentlige end lignende ordninger for andre målgrupper."

Det er forkert! Danske A-kasser oplyser: "Kommunen får, ud over det årlige tilskud fra staten via bloktilskuddet, de resterende lønomkostninger samt kommunens udgifter til administration af ordningen dækket. Kommunerne har således reelt ingen udgifter forbundet med ansættelsen af seniorjobbere."

Derudover har man i notatet fastslået, at kommunen ikke vil give de ældre arbejdsløse et seniorjob ud fra deres baggrund og erfaringer. De kan kun få seniorjob i bestemte funktioner indenfor kommunen.

Værdifulde kompetencer

Hvorefter man beklager sig over, at "det for den enkelte afdeling, der skal have borgeren som medarbejder, kan være ressourcekrævende, idet borgeren dels har været ledig i en længere periode, dels skal oprustes fagligt og kompetenceudvikles til nyt jobindhold.”

Her må der siges at være tale om selvskabte problemer. Det vil klæde Frederiksberg Kommune, hvis man undskylder for at have hetzet mod sine ældre arbejdsløse borgere. 

De er ikke selvforskyldte i deres situation. De er ikke en udgift for kommunen. Ældre arbejdsløse er tværtimod borgere, som har bidraget til samfundet i mange år og har værdifulde kompetencer og erfaringer, som kan komme alle til gode.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. nov. 2018 - 08:33   09. nov. 2018 - 08:40

Læserbrev

Bendt Larsen, a-kasse-medarbejder i 3F, København