26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer

Gode nyheder for miljøet

Gode nyheder for miljøet

Et flertal i EU-parlamentet mener, at 30 procents højnelse af energieffektiviteten i 2030 skal forbedres til 40 procent.

Vi skal væk fra at bruge fossile brændstoffer hurtigere end planlagt i Paris-aftalen om klimaændringer, mener et flertal i EU parlamentet nu. De lovbundne 30 procent skal ændres til 40 procent, for at vi i EU kan være sikre på at nå de opstillede mål, som man nåede frem til ved Paris-aftalen, blev det besluttet den 7. september.

Energieffektiviseringer i hele EU skal være med til at sikre, at man når frem til de nyligt besluttede nye mål for energieffektivitet. Blandt andet ved at lukke mange af de smuthuller, som nogle lande i EU har benyttet sig af for at slippe for at udføre deres del af Paris-aftalen.

Vi skal væk fra at bruge fossile brændstoffer hurtigere end planlagt i Paris-aftalen, mener et flertal i EU parlamentet nu.

Ifølge aftalen skulle de enkelte lande spare hvad der svarer til 1,5 procent af den samlede energiforbrug. Mange lande sparede kun 0,75 procent af deres samlede energiforbrug på grund af de smuthuller der var i den gamle aftale. Med den nye aftale er det slut med at benytte sig af disse smuthuller og alle lande i EU, er nu nødt til at overholde de aftaler, som de gik med til i Paris-aftalen.

Isolering og udskiftning af vinduer i offentlige og private bygninger er en af de andre metoder, som man benytter for at nå frem til det ambitiøse mål. En metode, der betyder, at det organiserede private arbejdsmarked i de forskellige lande i EU vil opleve en massiv fremgang, når der skal investeres for at leve op til de mål dom Paris-aftalen udstikker.

Så det bliver lidt en win-win situation for indbyggerne i EU, at EU vil sikre sig at medlemslandene lever op til de mål som blev fastsat i Paris-aftalen for at genskabe et bæredygtigt miljø på det europæiske fastland.

Man kan jo se på de klimaforandringer, der er ved at ske nu, at klimaet ikke ligefrem bliver mildere i den nærmeste fremtid. Så det er nu vi skal handle for at sikre, at vi stadig kan leve på planeten i årene frem til, at klimaet bliver bedre takket være de klimainvesteringer, som vi laver nu.

Så det kan godt blive dyrt for et land som England, hvis de efter deres udtræden af EU vælger ikke at følge de opstillede mål fra Paris-aftalen.

Man kan jo kun håbe, at England vælger at følge Paris-aftalen, og at de kommer til at klare sig godt som det første land, der melder sig ud af EU. For hvis det går godt for England uden for EU, er Danmark måske det næste land, der bliver klar over, at man godt kan klare sig fint uden EU.
 

13. okt. 2017 - 08:04   13. okt. 2017 - 08:10

Læserbrev

af Bo Wærn Kristensen, Næstved, medlem af Folkebevægelsen mod EU